Comiesięczne spotkania

Raz w miesiącu spotyka się zdalnie kadra kierownicza szkół realizujących Dobrą Edukację. Wspieramy się nawzajem w zadaniach, wyzwaniach i problemach bieżących, ale też omawiamy różne ważne dla nas zagadnienia. Ostatnio rozmawialiśmy o rekrutacji na kolejny rok, analizując liczby uczniów w poszczególnych szkołach.

Z przedstawionego wykresu widać, że rozwijamy się prężnie. Są wśród nas cztery zespoły szkół istniejące od kilku lat. Historia dwóch z nich rozpoczęła się w roku 2013, dwóch kolejnych w 2015 roku. Nasze wszystkie zespoły przekroczyły już setkę uczniów. Także wspieramy trzy szkoły podstawowe, założone w 2018 roku. Mają one po około 50 uczniów.

Obecnie zbieramy wśród nas różne materiały, którymi mamy zamiar się dzielić. Robimy to zarówno z myślą o wzajemnej inspiracji, jak i z zamiarem otoczenia jak najlepszym wsparciem kolejnych inicjatyw, które chcą pójść w nasze ślady. Liczymy, że za rok dołączą do naszej grupy kolejne dwie lub trzy szkoły, zakładane przy naszej pomocy dzięki wsparciu udzielonemu w ramach “Nagradzamy inicjatywy”. 

Skip to content