Rozpoczęliśmy kolejną edycją studiów Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną 📕📗📘

Rozpoczęliśmy kolejną edycję naszych studiów Zarządzania oświatą z edukacją spersonalizowaną. 30 osób zainteresowanych zmianą w edukacji będzie przez najbliższy rok dyskutowało o tym, co warto zmienić w naszych szkołach, co warto zmienić w naszym modelu pracy, w nas samych.

Nasze spotkania zawsze zaczynamy od przywództwa edukacyjnego “Przywództwo edukacyjne wobec wyzwań współczesności”.
Wykład na ten temat wygłosił profesor Grzegorz Mazurkiewicz.
Zastanawialiśmy się wspólnie, jak warto nad sobą pracować, by przywództwo edukacyjne zaistniało w miejscach, w których pracujemy.
“Wszystko, co robi przywódca edukacyjny, zmierza w jednym kierunku – ma pokazać innym, że posiadają potencjał i mogą osiągnąć sukces, ucząc się lub nauczając. Aby do tego doprowadzić, trzeba się odwoływać do kontekstu działania i uwarunkowań rzeczywistości i uświadamiać innym ich miejsce w świecie. Należy budować wizję przyszłości, która będzie miała moc inspiracji, a jednocześnie zachęci do działania poprzez swoją realność.”
“Najważniejsze w procesie dojrzewania do roli przywódcy edukacyjnego są refleksja i dochodzenie do samowiedzy na temat własnych możliwości, przekonań, postaw i indywidualnych teorii na temat świata, ludzi czy szkoły. Nie można przewodzić innym, nie rozumiejąc w pełni mechanizmów własnych działań, nie rozumiejąc przyczyn własnych zachowań. Pierwszym krokiem każdego przywódcy edukacyjnego jest udzielenie odpowiedzi na kilka, podstawowych dla edukacji, szkoły, organizacji i jednostek, pytań. Kim jestem i jakie jest moje zadanie? Na czym polega przywództwo, a na czym nauczanie? Jak zachodzi uczenie się? Kim w tym procesie są nauczyciele, a kim uczniowie? Co wspólnie tu robimy?”

Temat przywództwa kontynuowała podczas swoich zajęć Dorota Kulesza- Tałan. Poza nim nasi słuchacze mieli okazję zapoznać się z przepisami prawa obowiązującymi w oświacie i dyskutowali o innowacyjnych rozwiązaniach, które można wprowadzić w szkołach.


A ponieważ było to nasze pierwsze spotkanie, także po prostu poznawaliśmy się:)Skip to content