Blok Krytycznych działa!

Dzięki współpracy nauczycieli z Akademii Dobrej Edukacji w Jarocinie, Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, Akademii Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim i Akademii Dobrej Edukacji w Jabłonnie, nasi uczniowie od klasy 7 szkoły podstawowej do liceum spotkali się na minikonferencji na temat krytycznego myślenia. Konferencja była organizowana w ramach bloku programowego “krytyczni”.
Gościł u nas Mikołaj Federowicz z Fundacji Marsz dla Nauki.
Padło wiele ważnych myśli!

Blok “krytyczni” zawiera podstawy przedmiotów: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości.
Celem realizacji bloku jest stawianie pytań w trakcie poznawania świata i mobilizacja do myślenia krytycznego.

Jedną z podstawowych kompetencji, które są niezbędne w szybko zmieniającym się świecie, jest umiejętność krytycznego myślenia. Łatwość dostępu do informacji o bardzo różnym poziomie merytorycznym zmusza nauczyciela do wykształcenia u swoich uczniów umiejętności krytycznego podejścia do źródeł informacji. Podczas realizacji programów bloku KRYTYCZNI nasz uczeń na co dzień spotyka się ze źródłami, różnymi narracjami, danymi (statystycznymi, kartograficznymi, ikonograficznymi), których wartość i wiarygodność należy umieć w odpowiedni sposób ocenić.

Skip to content