KTO WSPIERA

Dyrektor IDE

Katarzyna Hall
e-mail: katarzyna.hall@dobraedukacja.edu.pl
Odpowiada za działania rozwojowe i prace programowe oraz przygotowanie nowych szkół i placówek do realizowania Standardów Dobrej Edukacji, jest prezeską Stowarzyszenia Dobra Edukacja.

Dyrektor CKU IDE

Joanna Berdzik
e-mail: joanna.berdzik@dobraedukacja.edu.pl
Odpowiada za współpracę i kształcenie ustawiczne kadr oświatowych w szkołach i placówkach realizujących Standardy Dobrej Edukacji, jest członkinią zarządu Stowarzyszenia Dobra Edukacja.

Dyrektor PPP IDE

Justyna Januszewska
e-mail: justyna.januszewska@dobraedukacja.edu.pl
Odpowiada za współpracę i wsparcie przy organizacji opieki mentorskiej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach realizujących Standardy Dobrej Edukacji, jest dyrektorką Akademii Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim.

Koordynatorka Punktu Konsultacyjnego PPP IDE przy ADE w Warszawie

Jaśmina Wesołowska
e-mail: jasmina.wesolowska@dobraedukacja.edu.pl

Koordynatorka Punktu Konsultacyjnego PPP IDE przy ADE w Jabłonnie

Karolina Baurycza
e-mail: karolina.baurycza@dobraedukacja.edu.pl

Koordynatorka Punktu Konsultacyjnego PPP IDE przy ADE w Pruszczu Gdańskim

Dorota Przybylska
e-mail: dorota.przybylska@dobraedukacja.edu.pl

Koordynatorka Punktu Konsultacyjnego PPP IDE przy ADE w Gdańsku

Angelika Daroszewska
e-mail: angelika.daroszewska@dobraedukacja.edu.pl

Skip to content