NASI EKSPERCI

Dyrektor IDE

Katarzyna Hall
e-mail: katarzyna.hall@dobraedukacja.edu.pl
Odpowiada za działania rozwojowe i prace programowe oraz przygotowanie nowych szkół i placówek do realizowania Standardów Dobrej Edukacji, jest prezeską Stowarzyszenia Dobra Edukacja.

Dyrektor CKU IDE

Joanna Berdzik
e-mail: joanna.berdzik@dobraedukacja.edu.pl
Odpowiada za współpracę i kształcenie ustawiczne kadr oświatowych w szkołach i placówkach realizujących Standardy Dobrej Edukacji, jest członkinią zarządu Stowarzyszenia Dobra Edukacja.

Dyrektor PPP IDE

Justyna Januszewska
e-mail: justyna.januszewska@dobraedukacja.edu.pl
Odpowiada za współpracę i wsparcie przy organizacji opieki mentorskiej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach realizujących Standardy Dobrej Edukacji, jest dyrektorką Akademii Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim.

Koordynatorzy i koordynatorki współpracy grup kadry pedagogicznej szkół Dobrej Edukacji

blok programowy TWÓRCZY – Karolina Wiekiera, ADE w Jabłonnie
blok programowy LOGICZNI – Angelika Hubczuk, ADE w Gdańsku
blok programowy OTWARCI  – Jolanta Michalak, ADE w Jarocinie
blok programowy KRYTYCZNI – Łukasz Szkwarek, ADE w Gdańsku
blok programowy ROZUMNI – Alina Pleszkun, ADE w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim
blok programowy AKTYWNI – Weronika Hibner, ADE w Jarocinie
blok programowy DOBRZY – MENTORZY – Łukasz Kuryło, ADE w Jabłonnie
blok programowy DOBRZY – FUNDAMENT – Marika Andrzejczak, ADE w Jarocinie

Koordynatorki Punktów Konsultacyjnych PPP IDE 

przy ADE w Warszawie – Jaśmina Wesołowska
przy ADE w Jabłonnie – Karolina Baurycza
przy ADE w Pruszczu Gdańskim – Dorota Przybylska
przy ADE w Gdańsku – Angelika Daroszewska
Skip to content