DORADZTWO ZAWODOWE Z MENTORINGIEM SPERSONALIZOWANYM

Doradztwo zawodowe z mentoringiem spersonalizowanym to studia podyplomowe kwalifikacyjne dla tych, którzy chcą mądrze towarzyszyć w rozwoju swoim podopiecznym, zarówno w szkole, jak i na dalszej drodze edukacyjnej i zawodowej. Organizowane są przez Instytut Dobrej Edukacji we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych.

Zapisz się na studia na stronie PJATK

Formuła studiów|..Studia podyplomowe, zajęcia online – wykłady, dyskusje, warsztaty. 2 semestry, 5 zjazdów, realizacja modułów internetowych.
Kompetencje|Kwalifikacje do doradztwa zawodowego
Certyfikat organizatora mentoringu spersonalizowanego
Zapisy|przyjmujemy zgłoszenia do końca lutego 2024 – zapisz się już teraz!
Dla słuchaczy|wykłady inspirujących mówców, spotkania z praktykami, dostęp do wykładów i wystąpień organizowanych przez Instytut Dobrej Edukacji. 

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie chętnych osób do efektywnej i inspirującej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ramach mentoringu spersonalizowanego. Poza uzyskaniem uprawnień potrzebnych do prowadzenia doradztwa zawodowego, wartością jest  zdobycie wiedzy i doświadczeń umożliwiających zmianę w sposobie wspierania w rozwoju edukacyjnym i zawodowym. Nauczyciel w szkole nowego wymiaru przejmuje nową rolę: doradcy, trenera, eksperta do spraw uczenia się. Wspiera w trudnych momentach, wskazuje drogę i motywuje. Pomaga w rozwoju, uczy jak się uczyć.
Uczestnicy studiów nabywają kwalifikacje do pracy jako doradca zawodowy i mentor dzieci i młodzieży szkolnej oraz do pracy w instytucjach, firmach i placówkach specjalizujących się w doradztwie personalnym w biznesie, jak również w sektorze publicznych i niepublicznych agencji doradztwa kariery.

Na studiach odnajdą się zarówno osoby chcące w swojej przyszłej pracy zawodowej orientować się na umiejętności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania edukacji pod kątem konkretnej profesji jak i ci, którzy chcieliby pracować z klientem dorosłym i wiedzieć, jak umiejętnie organizować politykę personalną w firmie, pracować indywidualnie nad zmianą w życiu zawodowym i budowaniem swojego rozwoju.

Słuchacze w szczególności:

 • uzyskają kwalifikacje do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkole, placówce oświatowej, urzędzie pracy lub instytucji wspierającej w poszukiwaniu pracy osoby bezrobotne oraz doradcy kariery w działach HR w firmach, doradcy personalnego w firmach rekruterskich, a także doradcy personalnego w biznesie;
 • nabędą kompetencje do organizowania procesów doradczych i mentorskich oraz coachingowych w sposób zapewniający wysoką jakość i gwarantujący wykorzystanie szans na rozwój swoich podopiecznych;
 • poznają zasady i tajniki procesów mentorskich w kontakcie indywidualnym i grupowym;
 • nauczą się konfigurować i wykorzystywać spersonalizowane środowisko i kierunki kształcenia w celu zwiększenia indywidualizacji procesów doradczych z klientem;
 • po ukończeniu studiów będą gotowi do pełnienia roli specjalisty doradztwa zawodowego i mentora personalnego w swoim środowisku pracy;
 • zostaną także przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań doradczych i motywacyjnych.

Co daje i czym jest mentoring spersonalizowany?

Metoda mentoringu spersonalizowanego zawiera takie elementy jak: 

 • zdefiniowanie osobistych celów edukacji podopiecznego, 
 • zaplanowanie najbardziej potrzebnych form wsparcia, 
 • motywowanie podopiecznego, 
 • monitorowanie jego postępów, 
 • ewentualne korekty założonych celów.

Dzięki poznaniu autorskiej metody spersonalizowanej opieki mentorskiej w pracy doradcy zawodowego, słuchacze poznają optymalne i przyjazne sposoby prowadzące ich podopiecznych do rozwoju osobistego, zgodnego z ich indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, ale i tych wybitnie uzdolnionych, wyróżniających się już w wieku szkolnym.

Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań mentoringu spersonalizowanego w pracy doradcy zawodowego, poznają istotę poradnictwa zawodowego, uzyskają narzędzia i zrozumienie zasad rozwoju zawodowego człowieka oraz wiedzę psychologiczną dotyczącą wyboru drogi życia zawodowego. 

Ponadto zostaną wyposażeni w umiejętności diagnozy i oceny, a także interpretacji wyników testów zawodowych i innych narzędzi badających predyspozycje i zainteresowania. 

Co obejmuje program studiów? 

Nasze studia pozwalają poznać podstawy doradztwa zawodowego i zatrudnienia z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, przybliżają systemy poradnictwa zawodowego oraz organizację i ewaluację działań doradczych. Ponadto program studiów zawiera szczegółowe zapoznanie się z psychologicznymi podstawami wyboru zawodu oraz zawodoznawstwa.
W trakcie zajęć koncentrujemy się na metodyce indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, wprowadzamy w świat mentoringu spersonalizowanego i budowania relacji w procesie doradczym. Warsztat pracy i narzędzia mentora i doradcy zawodowego przedstawiamy z uwzględnieniem nowoczesnych technologii.

Słuchacze poznają realia rządzące współczesnym rynkiem pracy, uzyskują wiedzę o zawodach i kompetencjach przyszłości, poznają instytucje i programy wspomagające aktywność zawodową w kraju i na świecie, dodatkowo poszerzą swoje umiejętności psychologiczne w aspekcie pracy doradczej i mentorskiej, uzyskają biegłość w przekazywaniu informacji zawodowej oraz strategicznym planowaniu kariery i rozwoju zawodowego.

Jak pracujemy w trakcie studiów?

Zajęcia odbywają się online, praca trwa w modułach internetowych. Pracujemy i dyskutujemy na Google Classroom. Na Google Classroom wykonujemy też zadania w modułach internetowych – zazwyczaj są to zadania wstępne przed zajęciami – w ramach strategii wyprzedzających. Zadania te (tekst, video lub np. przepis prawa) wprowadzają uczestników w tematykę zajęć. Zadania właściwe, odnoszące się do realizowanego przedmiotu – to np. ustalenie strategii wspierających podopiecznego z określonymi problemami, przeczytanie dłuższego tekstu i podzielenie się refleksją na jego temat.

Podczas realizacji zadań naszym słuchaczom zawsze towarzyszy osoba koordynująca realizację programu studiów i prowadzący zajęcia. W razie pytań lub wątpliwości udzielają oni wsparcia i odpowiadają na pytania. Do zajęć zespołowych korzystamy z platformy Google Meet. W prosty sposób umożliwia ona pracę w całym zespole na wykładach lub w trakcie dyskusji oraz w grupach, np. w trakcie warsztatów. 

Formuła wykładów online pozwala nam urozmaicić program wykładami inspirujących mówców. Poza harmonogramem studiów organizujemy dla naszych słuchaczy dodatkowe aktywności związane z działalnością Instytutu Dobrej Edukacji. Naszym słuchaczom proponujemy także spotkanie z praktykami mentoringu spersonalizowanego podczas wizyty studyjnej online w jednej ze szkół Dobrej Edukacji.

Każdy chętny może się zapisać na kolejną edycję naszych studiów podyplomowych już teraz. Zapisy trwają do końca lutego. Studia trwają 2 semestry, obejmują 5 zjazdów i realizację modułów internetowych. Dają kwalifikacje do zarządzania oświatą i certyfikat organizatora mentoringu spersonalizowanego. Przygotowują do organizowania mentoringu w sposób innowacyjny i zgodny z potrzebami podopiecznych.

Wkładamy w ten program dużo energii i doświadczeń. Oczekujemy od kandydatów dużego zainteresowania tematem oraz wcześniejszego ukończenia studiów wyższych. 

Rekrutacja prowadzona jest przez Polsko Japońską Akademię Technik Komputerowych. Aktualne informacje rekrutacyjne oraz opis szczegółowej organizacji studiów znajdą Państwo na stronie PJATK.

Zapraszamy do kontaktu!
Kierownik studiów podyplomowych:
Joanna Berdzik mail: joanna.berdzik@dobraedukacja.edu.pl

Zobacz inne, prowadzone przez nas studia!
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z EDUKACJĄ SPERSONALIZOWANĄ

Skip to content