ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z EDUKACJĄ SPERSONALIZOWANĄ

Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną to studia podyplomowe kwalifikacyjne dla tych, którzy chcą uczynić swoją szkołę lepszą lub myślą o założeniu własnej placówki oświatowej.

Organizowane są przez Instytut Dobrej Edukacji we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych.

Zapisz się na studia na stronie PJATK

Formuła studiów|
Studia podyplomowe, zajęcia online – wykłady, dyskusje, warsztaty. 2 semestry, 5 zjazdów, realizacja modułów internetowych.
Kompetencje|
Kwalifikacje do zarządzania oświatą
Certyfikat organizatora edukacji spersonalizowanej

Zapisy|
przyjmujemy zgłoszenia do końca lutego 2024 – zapisz się już teraz!
Dla słuchaczy|
wykłady inspirujących mówców, spotkania z praktykami, dostęp do wykładów i wystąpień organizowanych przez Instytut Dobrej Edukacji. 

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie chętnych osób do efektywnej i inspirującej pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach edukacji spersonalizowanej. Poza uzyskaniem uprawnień potrzebnych do zarządzania szkołą, wartością jest zdobycie wiedzy i doświadczeń umożliwiających zmianę w zarządzanej przez siebie szkole, a także założenie i prowadzenie własnej placówki oświatowej. 

Uczestnicy otrzymują bogatą wiedzę na temat pracy placówki edukacyjnej wdrażającej edukację spersonalizowaną, nastawioną na realizację potrzeb wszystkich uczniów, zostaną przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań. Nabędą kompetencje do organizowania edukacji w sposób zapewniający wysoką jakość i gwarantujący wykorzystanie szans na rozwój ich uczniów i wychowanków. 

Nauczą się stosować personalizację procesu edukacji, w tym zasady prowadzenia opieki mentorskiej nad uczniami, organizacji zajęć poza systemem klasowo-lekcyjnym, oceniania wspierającego rozwój ucznia, organizowania współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, organizacji pracy własnej ucznia.

Nauczą się konfigurować i wykorzystywać spersonalizowane środowisko kształcenia w celu zwiększenia indywidualizacji kształcenia i włączenia idei sieci społecznościowych w proces edukacji. Uzyskają też dostęp do metodyki tworzenia profesjonalnych materiałów zdalnych i platformy e-learningowej, która umożliwi wdrożenie w praktyce koncepcji włączania uczniów w proces kształcenia.

Po ukończeniu studiów będą gotowi do pełnienia roli lidera w swoim środowisku, będą promować i rozwijać ideę edukacji rozwijającej kreatywność, dającej uczniom dużo twórczej wolności, a jednocześnie dbającej o ich potrzeby, talenty, zainteresowania.

Co daje i czym jest edukacja spersonalizowana?

W świecie coraz więcej rozwiązań podlega kastomizacji, czyli dopasowaniu do użytkownika, do jego możliwości, potrzeb i planów. Najstarszym przykładem są ubrania szyte na miarę a obecnym czasie są to telefony, systemy informatyczne i nawet samochody. Te rozwiązania przynoszą konkretne korzyści. Dlaczego nie kastomizujemy więc edukacji w szkołach? 

Takie rozwiązania już istnieją i zdobywają coraz większe uznanie. Sposób zindywidualizowanego kształcenia, zoptymalizowany i elastycznie dopasowywany do potrzeb ucznia nosi nazwę edukacji spersonalizowanej. Zakłada on selekcję metod, technik i sposobów nauczania w zależności od możliwości, aspiracji i zaangażowania konkretnego ucznia. To uczeń jest w centrum zainteresowania i posiada indywidualny plan edukacyjny. Istotne są takie aspekty jak autonomia, płynna komunikacja: uczeń – rodzic – nauczyciel – mentor.

Personalizacja pozwala dostrzec, co indywidualne, ponadprzeciętne i wyjątkowe.

Jak pracujemy w trakcie studiów?

Realizujemy z powodzeniem wszystkie merytoryczne założenia studiów. Zajęcia odbywają się online, praca trwa w modułach internetowych. Pracujemy i dyskutujemy na Google Classroom. Na Google Classroom wykonujemy też zadania w modułach internetowych – zazwyczaj są to zadania wstępne przed zajęciami – w ramach strategii wyprzedzających. Zadania te (tekst, video lub np. przepis prawa) wprowadzają uczestników w tematykę zajęć. Zadania właściwe, odnoszące się do realizowanego przedmiotu – to np. opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły, ustalenie strategii wspierających ucznia z określonymi problemami, przeczytanie dłuższego tekstu i podzielenie się refleksją na jego temat.

Podczas realizacji zadań naszym słuchaczom zawsze towarzyszy kierownik studiów i prowadzący zajęcia. W razie pytań lub wątpliwości udziela wsparcia i odpowiada na pytania. Do zajęć zespołowych korzystamy z platformy Google Meet. W prosty sposób umożliwia ona pracę w całym zespole na wykładach lub w trakcie dyskusji oraz w grupach, np. w trakcie warsztatów. 

Formuła wykładów online pozwala nam urozmaicić program wykładami inspirujących mówców. Towarzyszył nam m.in. profesor Grzegorz Mazurkiewicz, który wygłosił wykład “Przywództwo edukacyjne wobec wyzwań współczesności. Wieża Babel, zaraza i języki obce”, Aleksander Pawlicki rozmawiał z nami o kulturze błędu. Ciekawym gościem był także Jarosław Pytlak, autor bloga “Wokół szkoły”, który opowiadał nam o tym, jak tworzyć i jak dbać o autorską koncepcję szkoły.

Poza harmonogramem studiów organizujemy dla naszych słuchaczy dodatkowe aktywności związane z działalnością Instytutu Dobrej Edukacji. W poprzednich edycjach studiów zorganizowaliśmy m.in. spotkanie z Katarzyną Hall, prezeską Stowarzyszenia Dobra Edukacja, która opowiedziała o standardach edukacji spersonalizowanej realizowanych w szkołach Dobrej Edukacji. Uczestnicy studiów spotkali się również z zespołem kadry kierowniczej Akademii Dobrej Edukacji w Jarocinie. Dodatkowo, chętni słuchacze wzięli udział w konferencji mentorów wszystkich szkół wspieranych przez Instytut Dobrej Edukacji. Uczestniczyli w szeregu wykładów i  wystąpień związanych z organizowaniem opieki mentorskiej w szkole.

Naszym słuchaczom proponujemy także spotkanie z praktykami podczas wizyty studyjnej online w jednej ze szkół Dobrej Edukacji.

Edycja studiów online to duże wyzwanie – poza dbaniem o jakość, trzeba budować relacje pomiędzy słuchaczami, by Ci mieli poczucie uczenia się we wspierającej grupie. Udaje nam się to i uczestnicy doceniają ciekawe i uczące zajęcia przeprowadzone w tej formie. Jesteśmy przekonani, że pomogą one słuchaczom po zakończeniu studiów zorganizować szkołę, w której praca da satysfakcję nauczycielom, i która będzie przyjazna dla uczniów. 

Każdy chętny może się zapisać na kolejną edycję naszych studiów podyplomowych już teraz. 

Zapisy trwają do końca lutego. Studia trwają 2 semestry, obejmują 5 zjazdów i realizację modułów internetowych. Dają kwalifikacje do zarządzania oświatą i certyfikat organizatora edukacji spersonalizowanej. Przygotowują do organizowania edukacji w sposób innowacyjny i zgodny z potrzebami uczniów.

Zapoznaj się z opiniami uczestników IV edycji naszych studiów – pierwszej, z powodu pandemii, organizowanej w całości w formule online, która tak się sprawdziła, że postanowiliśmy przy niej pozostać!
https://instytut.dobraedukacja.edu.pl/2021/03/16/iv-edycja-studiow-dobiegla-konca/

Wkładamy w ten program dużo energii i doświadczeń. Oczekujemy od kandydatów dużego zainteresowania tematem oraz wcześniejszego ukończenia studiów wyższych. 

Rekrutacja prowadzona jest przez Polsko Japońską Akademię Technik Komputerowych. Aktualne informacje rekrutacyjne oraz opis szczegółowej organizacji studiów znajdą Państwo na stronie PJATK.


Zapraszamy do kontaktu!
Kierownik studiów podyplomowych:
Joanna Berdzik mail: joanna.berdzik@dobraedukacja.edu.pl

Zobacz inne, prowadzone przez nas Studia!
DORADZTWO ZAWODOWE Z MENTORINGIEM SPERSONALIZOWANYM

Skip to content