NAGRADZAMY INICJATYWY

NAGRADZAMY INICJATYWY – najlepsza forma wsparcia pasjonatów dobrej edukacji.

 • Być może myślisz o tym, aby założyć szkołę podstawową lub liceum ogólnokształcące, ale nie masz z kim zweryfikować swoich założeń?
 • Być może do realizacji Twojego planu brakuje Ci kogoś, kto jest w tym obszarze ekspertem, kogoś kto pomoże Ci uniknąć ryzyka i razem z Tobą wybierze najlepsze, sprawdzone rozwiązania? 

Jeśli rozważasz dołączenie do szkół realizujących Program Dobrej Edukacji i korzystanie z potencjału Stowarzyszenia Dobra Edukacja i zrzeszonych placówek, oferujemy Ci pierwszy z poziomów naszej pomocy – WSPARCIE NA STARCIE

W ramach tego podstawowego poziomu wsparcia prowadzimy konsultacje, dające wszelkie informacje i wskazówki potrzebne do rejestracji szkoły, a następnie pomagamy odpowiednio reagować na zastrzeżenia zgłoszone w procesie rejestracji, zależnie od potrzeb. Program konsultacji obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jaki organ prowadzący?
 2. Jaki typ szkoły?
 3. Dlaczego Dobra Edukacja?
 4. Jaki lokal na szkołę?
 5. Jakie wymogi rejestracyjne?
 6. Jaka kadra?
 7. Jaki statut szkoły?
 8. Jak promujemy szkołę, szukamy uczniów, zaczynamy pracę?

Pierwsze spotkanie jest bezpłatne i ma charakter zapoznawczy oraz rekrutacyjny. Daje informacje o możliwych wariantach dalszej współpracy.  Na kolejnych przedstawiamy wszelkie informacje niezbędne do założenia szkoły. Jest możliwość wzięcia udziału w pierwszych spotkaniach w celu lepszego poznania założeń Dobrej Edukacji i wtedy podjęcia decyzji, czy na pewno chce się zakładać szkołę Dobrej Edukacji i korzystać z konsultacji dalej.

Także lektura II części książki Katarzyny Hall “Szkoła przyszłości” pozwoli upewnić się, czy kierunek myślenia o edukacji przyjęty w szkołach Dobrej Edukacji jest Wam bliski. Zachęcamy również do zapisania się na współorganizowane przez nas studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną

Forma zapisów: formularz zgłoszeniowy 

Prowadzący: 

Katarzyna Hall – od 1989 r. inicjatorka tworzenia autorskich rozwiązań w edukacji, w latach 2006-2007 zastępczyni prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza ds. polityki społecznej, minister edukacji w pierwszym rządzie Donalda Tuska (2007–2011), posłanka na Sejm VII kadencji (2011–2015). Od 2012 r. prezeska Stowarzyszenia Dobra Edukacja, które stawia sobie za cel wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich, efektywnych rozwiązań programowych i organizacyjnych, które służą dobrej edukacji, prowadzi 12 szkół i placówek oświatowych. Katarzyna Hall jest dyrektorką prowadzonego przez Stowarzyszenie od 2014 r. Instytutu Dobrej Edukacji.

Joanna Berdzik – wiceminister edukacji w latach 2011-2015, wcześniej dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, dyrektor szkoły, współzałożycielka i wieloletnia prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, koordynatorka wielu twórczych projektów edukacyjnych, obecnie kierownik studiów podyplomowych z zarządzania oświatą z edukacją spersonalizowaną, organizowanych przez Instytut Dobrej Edukacji we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych od 2016 roku.

Joanna Berdzik i Katarzyna Hall

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Dołączając do nas: 

 • masz możliwość spotkania w uzgodnionych terminach z liderami poszczególnych Akademii Dobrej Edukacji i rozmów o praktycznych rozwiązaniach w nich stosowanych; 
 • uzyskasz pomoc w przygotowaniu dokumentów statutowych, aby prowadzić szkołę pracującą zgodnie z Programem Dobrej Edukacji; 
 • uzyskasz pomoc w przygotowaniu pierwszego planu organizacyjnego szkoły tak, aby móc rozpocząć pracę zgodnie z naszym Programem i Standardami. 

Kim jesteśmy? 

Jesteśmy Stowarzyszeniem Dobra Edukacja, które powstało w 2012 roku, a od 2014 roku prowadzi Instytut Dobrej Edukacji. Tworząc Instytut Dobrej Edukacji, chcieliśmy wspierać innowacyjnie zorganizowane, prowadzone przez nas od 2013 roku szkoły – Akademie Dobrej Edukacji. Wszystkie Akademie realizują Standardy i Program Dobrej Edukacji przygotowane i rozwijane przez Instytut.  Kadra Akademii korzysta z organizowanych przez Instytut konferencji, szkoleń i sieci współpracy. 

Nasze Stowarzyszenie umożliwia prężnym grupom inicjatywnym dołączenie do sieci współpracy szkół realizujących Standardy i Program Dobrej Edukacji. Potrzebny jest trwający kilka miesięcy cykl przygotowania do wdrażania w danej szkole Standardów i Programu Dobrej Edukacji. Potem, przy realizowaniu Standardów i Programu Dobrej Edukacji konieczne jest systematyczne uczestniczenie kadry szkoły w szkoleniach i sieciach współpracy oraz w rozwijaniu Programu Dobrej Edukacji. Obecnie potencjał tworzy pięć szkół średnich i dwanaście szkół podstawowych, w tym siedem szkół prowadzonych przez inne podmioty niż nasze Stowarzyszenie. 

Nasze przedsięwzięcie wspierające grupy inicjatywne przynosi efekty. Kolejne szkoły uzyskują wpisy do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych i zaczynają realizować Standardy i Program Dobrej Edukacji.

Nasza MISJA, WIZJA i CELE 

Tworzymy szkoły, które przygotowują do przyszłości, a nie są oparte o XIX-wieczne modele edukacyjne. Szkoły zorganizowane w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osobisty rozwój i robienie we własnym tempie maksymalnych postępów na miarę własnych możliwości, stawiające na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność, wykorzystujące nowoczesne technologie.

Poziomy wsparcia: 

WSPARCIE NA STARCIE

Zapraszamy chętnych, którzy chcą założyć szkoły dołączające do sieci szkół Dobrej Edukacji. Prowadzimy konsultacje, dające wszelkie informacje i wskazówki potrzebne do rejestracji szkoły, a następnie pomagamy odpowiednio reagować na zastrzeżenia zgłoszone w procesie rejestracji, zależnie od potrzeb. Program konsultacji obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jaki organ prowadzący?
 2. Jaki typ szkoły?
 3. Dlaczego Dobra Edukacja?
 4. Jaki lokal na szkołę?
 5. Jakie wymogi rejestracyjne?
 6. Jaka kadra?
 7. Jaki statut szkoły?
 8. Jak promujemy szkołę, szukamy uczniów, zaczynamy pracę?

WSPARCIE W WYBRANYM ZAKRESIE

Wsparcie spersonalizowane, roczne, w wybranych – zależnie od potrzeb – obszarach, polega na konsultacjach prowadzonych przez kadrę kierowniczą IDE lub doświadczonych nauczycieli, będących ekspertami w tych wybranych obszarach.

Oferujemy spersonalizowane konsultacje raz w miesiącu na tematy dobrane zależnie od bieżących lub zdiagnozowanych potrzeb, jak na przykład: 

 • bieżące informacje i konsultacje dotyczące zmian w prawie oświatowym aktualnie wchodzących w życie 
 • konsultacje bieżących trudnych sytuacji wychowawczych i dydaktycznych
 • jak prowadzić działania promocyjne i rekrutację uczniów
 • jak możliwie najefektywniej zarejestrować szkołę lub zmienić coś we wpisie szkoły do rejestru 
 • jak przygotować się do kuratoryjnej kontroli
 • jak zorganizować mentoring
 • jak zorganizować doradztwo edukacyjne i zawodowe
 • jak zorganizować pracę z uczniami mającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • jak wprowadzić realizowanie projektów przez wszystkich uczniów
 • jak mądrze zorganizować pracę wczesnej edukacji
 • jak w sposób służący jakości pracy organizować pracę w grupach łączących uczniów z różnych klas
 • jak mądrze zorganizować przedmiotowe grupy zaawansowania i wybór przedmiotów rozszerzonych w szkole średniej
 • jak zgodnie z przepisami prawa wprowadzić zróżnicowane, spersonalizowane wymagania dla uczniów i przy tym ocenianie bez stopni 
 • jak używać Google Classroom
 • jak rekrutować, zatrudniać i motywować pracowników szkoły

UWAGA: Skutecznie można prowadzić przez rok jedynie kilka spośród wymienionych przykładowych wątków. 

WSPARCIE W WYBRANYM ZAKRESIE jest dostępne po zawarciu minimum rocznej umowy doradczej z IDE. Wartość kontraktu (płatnego w miesięcznych częściach) zależy od zakresu (liczby obszarów) wsparcia. IDE przedstawi spersonalizowaną ofertę po wstępnych rozmowach i analizie oczekiwań.

Skorzystanie z WSPARCIA W WYBRANYM ZAKRESIE jest niezależne od skorzystania z WSPARCIA NA STARCIE.


WSPARCIE CAŁOŚCIOWE

Objęcie wsparciem całościowym wymaga spełnienia szeregu warunków wstępnych, analiz i wzajemnego poznania się, na przykład w trakcie wcześniejszej kilkuletniej mniej ścisłej współpracy. 

Zakres wsparcie całościowego, na podstawie stałej umowy o współpracy i wspólnym rozwijaniu Programu Dobrej Edukacji obejmuje w pakiecie:

 • konta w domenie dobraedukacja.edu.pl dla całej kadry, korzystanie z możliwości Google Suite w szkole oraz w grupach współpracy łączących kadrę wszystkich szkół wspieranych przez IDE
 • spotkania konsultacyjne wspólne dla kadry kierowniczej z wspieranych szkół oraz zestaw materiałów o sprawach bieżących na każdy miesiąc
 • raz na kwartał spotkanie konsultacyjne z kadrą kierowniczą każdej wspieranej szkoły z osobna
 • pomoc w przygotowaniu do kontroli kuratoryjnych
 • pomoc w przygotowaniu planu organizacyjnego na kolejny rok (zgodna z przepisami konstrukcja szkolnego planu nauczania, przydział zajęć dla stworzonych grup, przydział godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami)
 • materiały programowe, wzory podstawowych dokumentów
 • uczestniczenie w sieci współpracy kadry pedagogicznej w grupach blokowych, zależnie od chęci i potrzeb także wspólne korygowanie Programu Dobrej Edukacji, konsultowanie bieżących trudnych sytuacji wychowawczych i dydaktycznych, możliwość wzajemnych wizyt studyjnych
 • szkolenia z dialogu motywującego dla chętnych osób z kadry
 • przynajmniej raz w roku wspólna konferencja programowa dla całej kadry pedagogicznej z wszystkich wspieranych szkół
 • przynajmniej raz w roku wspólna konferencja programowa dla kadry kierowniczej z wszystkich wspieranych szkół
 • inne formy szkoleniowe, zależnie od potrzeb, w tym wykłady inspirujące ciekawych zaproszonych gości
 • uczestniczenie w ewaluacji Standardów Dobrej Edukacji 

Nawiązanie stałej umowy zapewnia kompleksowe wsparcie przy realizowaniu naszego Programu Dobrej Edukacji i uczestniczenie w sieci współpracy wspieranych szkół, pozwala na swobodny transfer wiedzy i doświadczeń oraz wpływa motywacyjnie na kadrę placówki. Wartość tej współpracy wyrażona kwotowo zależy od wielkości placówki. 


OPINIE nt. naszej współpracy: 

Leśna Szkoła Podstawowa ROiSA – Rozwój i Samodzielność w Wyszkowie

„Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały Wszechświat działa potajemnie, by udało Ci się to osiągnąć”                                                                     Paulo Coelho, Alchemik

Mieliście tak kiedyś? Że nosiliście w sercu niezwykłe marzenia, mieliście pewność, że są ważne i mogą w cudowny sposób zmieniać rzeczywistość drugiego człowieka, a Wszechświat działał na wielu płaszczyznach, abyście mogli to osiągnąć?!

Można powiedzieć, że tak właśnie zaczęła się historia ROiSA, naszego przedszkola a od września – naszej szkoły. Czujemy mocno, że mamy do spełnienia piękną misję… I kiedy te marzenia zaczęły się urzeczywistniać, na naszej drodze pojawił się Instytut Dobrej Edukacji. To nasza MOC i ogromne wsparcie w realizacji tych marzeń. Niezwykła historia, która pokazuje, że nie ma przypadkowych spotkań, nie ma przypadkowych ludzi i nie ma przypadkowych decyzji… Stajemy się zmianą, którą od zawsze pragnęliśmy ujrzeć w edukacyjnym świecie. To się naprawdę dzieje. I niech trwa, niech się rozwija, a my dziękujemy, że jesteście z nami. Z taką społecznością możemy przenosić góry.

Zdjęcie i opinia pochodzi z FB ROiSA – https://www.facebook.com/lesnaszkolapodstawowaroisa 

Szkoła na Wyspie w Poznaniu

Pozdrawiamy z jubileuszowej konferencji Instytutu Dobrej Edukacji, który w tym roku obchodzi dziesięciolecie istnienia. Przywozimy ze sobą mnóstwo inspirujących kontaktów i pomysłów. A jesienią zapraszamy do nas na spotkanie autorskie z Panią Ministrą Katarzyną Hall

Zdjęcie i opinia pochodzi z FB Szkoły Na Wyspie https://www.facebook.com/nawyspie.edu

Leśna Szkoła Puszczyk w Białymstoku

Szalone pomysły wymagają solidnego fundamentu 🙂 Fundamentem naszej szkolnej przygody jest współpraca z Instytutem Dobrej Edukacji. Tworząc pierwsze w Polsce przedszkole leśne Puszczyk nie spodziewaliśmy się, że rodzice tak szybko zaczną pytać o szkołę. Szkołę, która kontynuuje idee edukacji w zgodzie z naturą. W której radosne dzieciństwo i bezpieczne dorastanie są wartościami towarzyszącymi innowacyjnemu nauczaniu.

Byli gotowi na przełamywanie schematów w edukacji!

My byliśmy na początku nieznanej nam ścieżki, przez którą przeprowadził nas Instytut Dobrej Edukacji. Począwszy od wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w procesie rejestracji, aż po realizowany w naszej szkole Program Dobrej Edukacji, zawsze możemy liczyć na profesjonalną pomoc. Ponad wszystko jednak cenimy sobie relacje i atmosferę w grupie pasjonatów edukacji, którą skupiają wokół siebie fantastyczne Kasia Hall i Asia Berdzik 🙂 

Agnieszka Kudraszow

Leśna Szkoła Puszczyk w Białymstoku (działa od 1.09.2018 roku)

Skip to content