NAGRADZAMY INICJATYWY

Nagradzamy inicjatywy!

Możecie otrzymać bezpłatną pomoc w uruchomieniu nowej szkoły. 

Twoja prężna grupa inicjatywna dołączy do sieci współpracy szkół realizujących Program Dobrej Edukacji. Będziecie mogli korzystać z potencjału Stowarzyszenia Dobra Edukacja i zrzeszonych placówek. Dla grupy inicjatywnej będzie to niesamowita możliwość nieodpłatnego zdobycia realnych doświadczeń, podpatrzenia jak funkcjonuje Dobra Edukacja, nawiązania wartościowych kontaktów oraz zweryfikowania swoich zamierzeń edukacyjnych i rozwojowych planów. 

Dzielimy się naszym doświadczeniem

Jeśli myślicie o założeniu nowej szkoły lub wprowadzeniu istotnych zmian w obecnym funkcjonowaniu, na pewno chcecie zweryfikować swoje założenia, poradzić się doświadczonych osób, unikać ryzyka i implementować sprawdzone rozwiązania. 

Zgłaszając się do nas możecie znaleźć się na drodze do Dobrej Edukacji – zyskać bezpłatnie:

  • spersonalizowane konsultacje raz w miesiącu dla dyrektora szkoły czy też grupy liderów szkoły w trakcie jej tworzenia lub wczesnej fazy rozwoju na tematy dobrane zależnie od potrzeb;
  • możliwość spotkania w uzgodnionych terminach z liderami poszczególnych Akademii Dobrej Edukacji i rozmów o praktycznych rozwiązaniach w nich stosowanych; 
  • możliwość uczestniczenia w wybranych wykładach organizowanych dla kadry szkół z grupy Dobrej Edukacji;
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów statutowych, aby prowadzić szkołę pracującą zgodnie z Programem Dobrej Edukacji;
  • pomoc w przygotowaniu pierwszego planu organizacyjnego szkoły tak, aby móc rozpocząć pracę zgodnie z naszym Programem i Standardami. 

Stowarzyszenie Dobra Edukacja działa od dziesięciu lat i umożliwia prężnym grupom inicjatywnym dołączenie się do sieci współpracy szkół realizujących Standardy i Program Dobrej Edukacji. Obecnie potencjał tworzą cztery szkoły średnie i dziewięć szkół podstawowych, w tym cztery szkoły prowadzone przez inne podmioty. 

Kim jesteśmy i jaka jest nasza misja?

Założyliśmy w 2012 roku Stowarzyszenie Dobra Edukacja, ponieważ chcieliśmy tworzyć szkoły, które przygotowują do przyszłości, a nie są oparte o XIX-wieczne modele edukacyjne. Szkoły zorganizowane w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osobisty rozwój i robienie we własnym tempie maksymalnych postępów na miarę własnych możliwości, stawiające na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność, wykorzystujące nowoczesne technologie.

Utworzyliśmy Instytut Dobrej Edukacji, aby wspierać innowacyjnie zorganizowane, prowadzone przez nas szkoły – Akademie Dobrej Edukacji. Wszystkie Akademie realizują Standardy i Program Dobrej Edukacji przygotowane i rozwijane przez Instytut. Kadra Akademii korzysta z organizowanych przez Instytut konferencji, szkoleń i sieci współpracy.

Szkoły prowadzone przez inne podmioty także mogą przystąpić do sieci współpracy koordynowanych przez Instytut. Potrzebny jest trwający przynajmniej około roku cykl przygotowania do wdrażania w danej szkole Standardów i Programu Dobrej Edukacji. Potem, przy realizowaniu Standardów i Programu Dobrej Edukacji konieczne jest systematyczne uczestniczenie kadry szkoły w szkoleniach i sieciach współpracy oraz w rozwijaniu Programu Dobrej Edukacji.

Co zrobić, aby otrzymać dostęp do potencjału Dobrej Edukacji?

Grupa inicjatywna, aby skorzystać z naszego wsparcia, powinna przesłać swoje zgłoszenie na adres: biuro@dobraedukacja.edu.pl, zaznaczając w temacie wiadomości Zgłoszenie Nagradzamy inicjatywy. Prosimy o skorzystanie z formularza, dostępnego pod linkiem formularz zgłoszenia

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwę grupy, osobę, adres email i numer telefonu do kontaktu w sprawach grupy;
  • informację, czy chodzi o wdrożenie Programu Dobrej Edukacji w istniejącej już szkole – jakiej, czy też o powołanie nowej szkoły – jakiego typu, w jakiej miejscowości, od kiedy;
  •  informację, jaki podmiot jest lub będzie organem prowadzącym tworzoną szkołę (może to być podmiot, którego utworzenie jest dopiero w planie);
  • dane członków grupy, których powinno być od trzech do pięciu, a wśród nich przynajmniej dwie osoby, które mają kwalifikacje pedagogiczne i planują pracować w utworzonej szkole.

Należy także dołączyć list motywacyjny, zawierający krótkie przedstawienie kompetencji członków grupy i ich roli w planowanych działaniach oraz uzasadnienie, dlaczego grupa chce przystąpić do naszej sieci współpracy.

Nabór prowadzimy w sposób ciągły, zależnie od potrzeb i możliwości. Ze zgłaszającymi się grupami przedstawiciele Instytutu Dobrej Edukacji przeprowadzają zdalne rozmowy kwalifikacyjne. 

Grupa, która wykaże swoje zainteresowanie realizowaniem Programu Dobrej Edukacji, otrzyma możliwość zawarcia porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Dobra Edukacja i na jego podstawie otrzyma bezpłatną pomoc.

Czy są inne formy uzyskania wsparcia w rozwoju w ramach Dobrej Edukacji?

Instytut Dobrej Edukacji proponuje różne rodzaje wsparcia, w zależności od indywidualnej sytuacji. Zainteresowanych skorzystaniem z naszego doświadczenia zapraszamy także do sięgnięcia po odpłatne formy wsparcia oferowane przez Instytut Dobrej Edukacji. Zachęcamy do lektury opisu POZIOMY WSPARCIA, aby poznać więcej szczegółów.

Skip to content