EDUKACJA SPERSONALIZOWANA

Studia Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną 

Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną to studia podyplomowe kwalifikacyjne dla tych, którzy chcą uczynić szkołę lepszą a nawet myślą o założeniu własnej placówki oświatowej, organizowane przez Instytut Dobrej Edukacji we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych.

Czy jesteś nauczycielem i chcesz lepiej uczyć? Być może chcesz stworzyć szkołę, która lepiej rozwinie potencjał dzieci i da nauczycielom szansę spełniania się w pracy, docenienia, eksperymentowania i rozwoju. W obu przypadkach zależy Tobie na tym, by edukacja wnosiła wartość w życie dzieci i nauczycieli. By była dobra. By jej efekty były dobre. Warto więc zgłębić zasady edukacji spersonalizowanej.

Studia trwają 2 semestry, obejmują 5 zjazdów, w tym jeden realizowany w formie wizyty studyjnej w Akademii Dobrej Edukacji i realizację modułów internetowych, dają kwalifikacje do zarządzania oświatą i certyfikat organizatora edukacji spersonalizowanej. Przygotowują do organizowania edukacji w sposób innowacyjny i zgodny z potrzebami uczniów.

Oczekiwane od kandydatów jest duże zainteresowanie tematem oraz wcześniejsze ukończenie studiów wyższych.

Po więcej szczegółów wejdź na stronę PJATK.


Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie chętnych do efektywnej i inspirującej pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach edukacji spersonalizowanej. Celem dla niektórych może być też pozyskanie uprawnień potrzebnych do zarządzania szkołą. Celem dla innych będzie zdobycie wiedzy i doświadczeń umożliwiających założenie i prowadzenie własnej placówki oświatowej, która wniesie wartość w lokalną społeczność ucząc dzieci ciekawie i skutecznie. 

Uczestnicy otrzymają bogatą wiedzę na temat utworzenia placówki edukacyjnej propagującej edukację spersonalizowaną. Doświadczenia wykładowców pozwolą zweryfikować powody uruchamiania placówki, pomogą zdobyć realne spojrzenie na uruchomienie i prowadzenie przedsięwzięcia skutecznie i długofalowo.

Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań edukacji spersonalizowanej:

  • Nabędą kompetencje do organizowania edukacji w sposób zapewniający wysoką jakość i gwarantujący wykorzystanie szans na rozwój ich uczniów i wychowanków. 
  • Poznają elementy edukacji spersonalizowanej i nauczą się je stosować, takie jak opieka mentorska nad uczniami, organizacja zajęć poza systemem klasowo-lekcyjnym, ocenianie wspierające rozwój ucznia, organizowanie współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, organizacja pracy własnej ucznia.
  • Nauczą się konfigurować i wykorzystywać spersonalizowane środowisko kształcenia w celu zwiększenia indywidualizacji kształcenia i włączenia idei sieci społecznościowych w proces edukacji. Uzyskają też dostęp do metodyki tworzenia profesjonalnych materiałów zdalnych i platformy e-learningowej, która umożliwi wdrożenie w praktyce koncepcji włączania uczniów w proces kształcenia.

Po ukończeniu studiów będą gotowi do pełnienia roli lidera w swoim środowisku, będą promować i rozwijać ideę edukacji rozwijającej kreatywność, dającej uczniom dużo twórczej wolności, a jednocześnie dbającej o ich potrzeby, talenty, zainteresowania.


Co daje i czym jest edukacja spersonalizowana?

W świecie coraz więcej rozwiązań podlega kastomizacji, czyli dopasowaniu do użytkownika, do jego możliwości, potrzeb i planów. Najstarszym przykładem są ubrania szyte na miarę a obecnym czasie są to telefony, systemy informatyczne i nawet samochody. Te rozwiązania przynoszą konkretne korzyści. Dlaczego nie kastomizujemy więc edukacji w szkołach? 

Takie rozwiązania już istnieją i zdobywają coraz większe uznanie. Sposób zindywidualizowanego kształcenia, optymalizowany i elastycznie dopasowywany do potrzeb ucznia nosi nazwę edukacji spersonalizowanej. Zakłada on selekcję metod, technik i sposobów nauczania w zależności od możliwości, aspiracji i zaangażowania konkretnego ucznia. To uczeń jest w centrum zainteresowania i posiada indywidualny plan edukacyjny. Istotne są takie aspekty jak autonomia, płynna komunikacja uczeń – rodzic – nauczyciel – mentor.