ZADANIA INSTYTUTU

Instytut Dobrej Edukacji w ramach realizacji swoich celów statutowych prowadzi następujące działania:

  1. Aktualizowanie Programu i Standardów Dobrej Edukacji w oparciu o zmiany prawne oraz wnioski ze współpracy kadry pedagogicznej szkół Dobrej Edukacji.
  2. Wspieranie szkół realizujących Program i Standardy Dobrej Edukacji, związanych trwałymi umowami z Instytutem.
  3. Prowadzenie punktów konsultacyjnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IDE przy Akademiach Dobrej Edukacji.
  4. Współpraca z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych przy prowadzeniu studiów podyplomowych z zarządzania oświatą z edukacją spersonalizowaną oraz z doradztwa zawodowego z mentoringiem spersonalizowanym.
  5. Współpraca z Fundacją Dorastaj z Nami w rozwijaniu metody mentoringu spersonalizowanego.
  6. Współpraca z Polskim Towarzystwem Dialogu Motywującego we wdrażaniu  dialogu motywującego w pracy kadry pedagogicznej szkół Dobrej Edukacji.
  7. Wspieranie grup inicjatywnych zainteresowanych prowadzeniem szkoły realizującej Standardy i Program Dobrej Edukacji.
  8. Organizowanie narad, szkoleń, konferencji, seminariów, sieci współpracy, wizyt studyjnych, służących realizacji wymienionych zadań i celów statutowych.
Skip to content