ORGANIZATORZY

Organizatorzy studiów Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną 

Studia podyplomowe zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną organizowane są przez Instytut Dobrej Edukacji we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych.


Kogo spotkasz dołączając do grupy studentów?

Studia prowadzą wykładowcy z osiągnięciami w prezentowanych tematach. Wśród wykładowców są m.in. badacze, eksperci, pracownicy naukowi, menedżerowie.

Wśród tematów studiów znajdą się zagadnienia takie jak m.in.: przywództwo dla uczenia się i rozwoju, tworzenie innowacyjnego środowiska edukacyjnego, przepisy prawa oświatowego a innowacyjne rozwiązania organizacyjne, spersonalizowane formy pracy z uczniami – planowanie i realizacja z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb, nadzór pedagogiczny, zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.


Organizatorzy

Instytut Dobrej Edukacji rozwija autorski program edukacji spersonalizowanej, który powstał przy współpracy z przedstawicielami świata akademickiego i zaczął być realizowany w 2013 roku w założonych wówczas i szkołach – Akademiach Dobrej Edukacji w Warszawie i w Gdańsku. Obecnie Instytut wspiera 11 szkół (7 podstawowych i 4 średnie), realizujących skutecznie program edukacji spersonalizowanej w różnych miejscach w Polsce.

Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych specjalizuje się w badaniach edukacyjnych w obszarze nauczania na odległość. Od 1996 roku prowadzi studia internetowe oraz rozwija narzędzia, metodykę i kursy zdalne. 

Obecne pokolenie podłączone do „repozytorium wielkiej wiedzy” jakim jest internet i swobodnie wykorzystujące nowoczesne technologie, potrzebuje nowych metod nauki. 

Program studiów edukacji spersonalizowanej realizowany już po raz czwarty wykorzystuje doświadczenia Instytutu Dobrej Edukacji oraz doświadczenia PJATK w skutecznym doborze metod edukacyjnych.

Skip to content