ZADANIA

Instytut Dobrej Edukacji powstał, aby wspierać innowacyjnie zorganizowane szkoły – Akademie Dobrej Edukacji, prowadzone przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja. Wszystkie Akademie realizują Standardy Dobrej Edukacji i Program Dobrej Edukacji przygotowane i rozwijane przez Instytut. Kadra Akademii korzysta z organizowanych przez Instytut konferencji, szkoleń i sieci współpracy.

Szkoły prowadzone przez inne podmioty także mogą przystąpić do sieci współpracy koordynowanych przez Instytut. Potrzebny jest trwający około roku cykl przygotowania do wdrażania w danej szkole Standardów i Programu Dobrej Edukacji. Przy realizowaniu Standardów i Programu Dobrej Edukacji konieczne jest systematyczne uczestniczenie kadry szkoły w szkoleniach i sieciach współpracy oraz w rozwijaniu Programu Dobrej Edukacji.

Przy szkołach wspieranych przez Instytut Dobrej Edukacji mogą działać Punkty Konsultacyjne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IDE wchodzącej w skład Instytutu. Oferta Punktów PPP IDE jest nastawiona na potrzeby uczniów i rodziców ze szkoły, przy której działa, oraz lokalnego środowiska.

Instytut realizuje wiele przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój edukacji i dzielenie się doświadczeniem, jak szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, konferencje, praktyki i staże. 

We współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych od 2016 roku prowadzimy studia podyplomowe z edukacji spersonalizowanej, dające obecnie jednocześnie kwalifikacje do zarządzania oświatą. Traktujemy uruchomienie tych studiów jako nasze ważne osiągnięcie nastawione na profesjonalizację kadr, które staramy się inspirować.

We współpracy z Polskim Towarzystwem Dialogu Motywującego organizujemy dla kadry ze wspieranych przez nas szkół i placówek szkolenia z dialogu motywującego. Wdrażamy tę metodę z powodzeniem w naszej pracy. 

Skip to content