ZADANIA

Instytut Dobrej Edukacji powstał, aby wspierać innowacyjnie zorganizowane szkoły – Akademie Dobrej Edukacji, prowadzone przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja. Wszystkie Akademie realizują Standardy Dobrej Edukacji i Program Dobrej Edukacji przygotowane i rozwijane przez Instytut. Kadra Akademii korzysta z organizowanych przez Instytut konferencji, szkoleń i sieci współpracy.

Przy Akademiach Dobrej Edukacji działają Punkty Konsultacyjne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IDE wchodzącej w skład Instytutu. Oferta Punktów PPP IDE jest nastawiona na potrzeby uczniów i rodziców ze szkoły, przy której działa oraz lokalnego środowiska.

Szkoły prowadzone przez inne podmioty także mogą przystąpić do sieci współpracy koordynowanych przez Instytut. Potrzebny jest indywidualnie ustalany cykl przygotowania do wdrażania w danej szkole Standardów i Programu Dobrej Edukacji. Przy realizowaniu Standardów i Programu Dobrej Edukacji konieczne jest systematyczne uczestniczenie kadry szkoły w szkoleniach i sieciach współpracy oraz w rozwijaniu Programu Dobrej Edukacji.

Instytut realizuje wiele przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój edukacji i dzielenie się doświadczeniem, jak szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, konferencje, praktyki i staże. 

We współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych od 2016 roku prowadzimy studia podyplomowe z edukacji spersonalizowanej, dające obecnie jednocześnie kwalifikacje do zarządzania oświatą. Traktujemy uruchomienie tych studiów jako nasze ważne osiągnięcie nastawione na profesjonalizację kadr, które staramy się inspirować.

We współpracy z Polskim Towarzystwem Dialogu Motywującego organizujemy dla kadry ze wspieranych przez nas szkół i placówek szkolenia z dialogu motywującego. Wdrażamy tę metodę z powodzeniem w naszej pracy. 

Skip to content