Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną – online! 💻💻💻

Rozpoczynamy nabór do szóstej edycji studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z EDUKACJĄ SPERSONALIZOWANĄ. Nasze studia przeznaczone są dla osób, które lubią uczyć w sposób innowacyjny, interesują się różnymi nurtami w pedagogice, chcą zmiany – w sobie, w szkole, w systemie. Wierząc, że ona jest realna, myślą o założeniu placówki niepublicznej lub o kierowaniu placówką publiczną, w której ważny jest uczeń i jego proces edukacji.

Studia będziemy realizować całkowicie online. Wykłady i warsztaty będą się odbywać w czasie rzeczywistym, podczas pracy własnej słuchacze będą pracowali w modułach internetowych.
Taka forma studiów pozwala utrzymać ich wysoką jakość, a jednocześnie umożliwia uczestnictwo zainteresowanym osobom z całej Polski.

Będziemy realizować przedmioty związane ze środowiskiem prawnym, wspieraniem ucznia w rozwoju, kierowaniem szkołą.
Słuchacze dowiedzą się, jak organizować pracę szkoły w sposób zapewniający edukację spersonalizowaną:

  • jak diagnozować uczniów, udzielać pomocy pedagogiczno-psychologicznej, sprawować opiekę mentorską,
  • jak dobierać kadrę, dzielić uczniów na grupy, tworzyć harmonogram działań w roku szkolnym,
  • jak organizować edukację w sposób podążający za uczniem, indywidualizować, stosować ocenianie wspierające w rozwoju.

Jak pracujemy?
Do pracy w trakcie studiów używamy narzędzi Google (Meet, Classroom). 
Pracujemy w przestrzeni internetu, ale udaje nam się budować relacje, które ułatwiają wspólne działanie.
Tworzymy przyjazną atmosferę uczenia się, włączamy różnorodne aktywności, dyskutujemy i dzielimy się przykładami dobrych praktyk.
Jesteśmy zmianą!


Zapraszamy przyszłych dyrektorów, liderów edukacyjnych, założycieli nowych szkół!

Szczegółowe informacje rekrutacyjne znajdują się na stronie POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH w zakładce REKRUTACJA

Skip to content