Startujemy z nowym kierunkiem studiów

Zorganizowaliśmy nowy kierunek studiów podyplomowych – Doradztwo zawodowe z mentoringiem spersonalizowanym, aby podnosić kompetencje tych, którzy chcą mądrze towarzyszyć w rozwoju, pomagać wybrać drogę edukacyjną i zawodową, odkrywać talenty, rozwijać pasje.

Od 2016 roku organizujemy studia podyplomowe Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną. Dziesiątki absolwentów co roku idą w edukacyjny świat, tworzyć szkoły zorganizowane zgodnie z potrzebami uczniów. Niektórzy są wśród kadr kierowniczych wspieranych przez nas szkół Dobrej Edukacji. 

Realizowane w nich Standardy Dobrej Edukacji to nie tylko nauka w sposób spersonalizowany – podążanie za potrzebami uczniów, ale także dobrze zorganizowana opieka mentorska, tak bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach dzieciom i młodzieży. 

Oba kierunki stworzone są we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych i dzielimy się w nich swoim doświadczeniem organizatora edukacji spersonalizowanej i mentoringu spersonalizowanego. Nabór na nie właśnie trwa. Studia są roczne, w całości internetowe, zaczynamy od marca. 

Więcej informacji:

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z EDUKACJĄ SPERSONALIZOWANĄ

DORADZTWO ZAWODOWE Z MENTORINGIEM SPERSONALIZOWANYM

Skip to content