TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Drogi Rodzicu!

Jeśli Twoje dziecko ma od 3-10 lat i:

 • ma trudności z wyrażaniem emocji, jest rozdrażnione,
 • ma trudności z koncentracją uwagi,
 • jest nadmiernie pobudzone, w ciągłym ruchu,
 • ma trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • ma trudności sprawnościowe,
 • preferuje dobrze znane zabawy, potrawy, 
 • jest mało samodzielne,
 • nie lubi naśladować ruchu,
 • ma trudności z wymową,
 • czuje się dyskomfortowo w zatłoczonych miejscach,
 • jest wrażliwe na bodźce zewnętrzne,
 • lubi głośne dźwięki lub nie lubi hałasu,
 • zbyt mocno dotyka innych, nie reaguje na ból,
 • irytuje się podczas rysowania, pisania, szybko się męczy,
 • gubi litery, ma problem z czytaniem,

może potrzebować terapii INTEGRACJI SENSORYCZNEJ!

Co to jest TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

Indywidualne zajęcia o charakterze naukowej zabawy ruchowej dostarczającej dziecku odpowiednią ilość bodźców zmysłowych. Terapia ta poprawi pracę układu nerwowego Twojego dziecka pomagając mu w codziennym funkcjonowaniu. Twoje dziecko, dzięki konkretnie dla niego przygotowanym ćwiczeniom rozwinie szereg niezbędnych umiejętności!

Terapia ta jest szczególnie zalecana dla dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, nadpobudliwości psychoruchowej, Downa, kruchego chromosomu X oraz innymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Terapia trwa przeciętnie od 1 do 2 lat. Zajęcia zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut. W czasie trwania terapii będziemy Cię informować o postępach dziecka. Możesz liczyć na nasze wsparcie i doświadczenie.

Wszystkie ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowanego specjalistę, a do zajęć wykorzystywany jest wysokiej jakości sprzęt do terapii integracji sensorycznej.

KOSZT TERAPII: 45 min. zajęć – 80 zł (rok szkolny to cykl 30 zajęć odbywających się raz w tygodniu)

Zanim Twoje dziecko zacznie uczestniczyć w terapii ważna jest dokładna DIAGNOZA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Są to zazwyczaj cztery spotkania, na które składają się:

 • Obserwacja Kliniczna Integracji Sensorycznej,
 • wykonanie wybranych Testów Południowo-Kalifornijskich Integracji Sensorycznej,
 • obserwacja dziecka podczas spontanicznych aktywności,
 • wykorzystanie informacji z Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego Dziecka,
 • wywiad z rodzicami,
 • inne, niezbędne metody badawcze.

Na podstawie zebranych informacji terapeuta stawia diagnozę, a także, jeśli potrzebna będzie terapia, opracowuje jej indywidualny plan.

KOSZT DIAGNOZY: 4 spotkania diagnostyczne – 350 zł

Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły:
tel. 661 96 66 96, terapie@dobraedukacja.edu.pl

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz.

Zajęcia odbywają się w Strefie Sensorycznej Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego
ul. Kołobrzeska 75, 80-396 Gdańsk

Opłaty należy wnosić przelewem na konto, potwierdzenie dokonania przelewu okazać przed zajęciami.

Dane do przelewu:

Instytut Dobrej Edukacji, nr konta: 82 1240 1242 1111 0010 6607 6152, Bank Pekao S.A.Tytułem: zajęcia (nazwa zajęć), imię i nazwisko uczestnika.

Skip to content