Studia Zarządzania Oświatą na półmetku!

Za nami kolejny zjazd studiów – pierwszy w drugim (ostatnim) semestrze!

Sobotę rozpoczęliśmy spotkaniem z Jarosławem Pytlakiem, dyrektorem Zespołu Szkół STO na Bemowie, autora bloga “Wokół szkoły”. Tematem spotkania było “Jak tworzyć autorską koncepcję pracy szkoły i o nią dbać”. Wykład był realizowany w ramach przedmiotu “Innowacyjne rozwiązania organizacyjne, a przepisy prawa”. Bardzo dużo inspiracji i refleksji, których jednak było nam mało! Już planujemy wizytę w szkole zarządzanej przez naszego gościa:)

Sobotni blok popołudniowy, to spotkanie z Dorotą Kuleszą-Tałan, ekspertką edukacyjną,  terapeutką TSR i interwentką kryzysową na zajęciach przedmiotu “Zarządzanie strategiczne”, podczas którego skoncentrowaliśmy się na wprowadzaniu zmiany. Czytaliśmy materiały z 5 dyscypliny Petera Senge podczas sesji o organizacjach uczących się oraz analizowaliśmy model ośmiu kroków Kottera – wybitnego eksperta w dziedzinie przywództwa i zarządzania zmianą.

Niedzielę, drugi dzień zjazdu zaczęliśmy spotkaniem z Izą Leśniewską, trenerką o ogólnopolskiej praktyce, członkinią Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, która wprowadziła nas w świat nadzoru pedagogicznego.
Podczas zajęć analizowaliśmy przepisy rozporządzenia w sprawie nadzoru oraz wymagań państwa wobec szkół, a także pracowaliśmy na aktualnych wytycznych MEIN (podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 i przykładowe arkusze kontroli) oraz dokumentach szkolnych – przykładowym planie nadzoru i opracowania zawierającego wyniki i wnioski z nadzoru.

Ostatnie spotkanie zjazdu prowadziła Ania Nogaj, dyrektorka Akademii Dobrej Edukacji w Jabłonnie.
Zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy wspierać naszych uczniów, ale też rodziców. Podstawowe pytanie na jakie należy sobie odpowiedzieć, to do czego mamy wspierać? Jakich kompetencji potrzebują nasi uczniowie? Jakie są prognozy dla edukacji?
Podczas zajęć omówiliśmy ostatni Raport PISA z 2018, skupiający nie tylko na wskaźnikach edukacyjnych, ale też na kondycji psychicznej. Obejrzeliśmy też film z wystąpieniem Angeli Lee Duckworth na temat wytrwałości. Na podstawie badań zastanawialiśmy się jaka jest sytuacja uczniów i nauczycieli po pandemii.
Podczas dyskusji towarzyszyły nam teksty Plomina “Matryca. Jak DNA programuje nasze życie”, D. Dolińskiego, T. Grzyba “Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama” i Hariarego “Odporność” z książki “21 lekcji na XXI wiek”.


Po zjeździe czas na pracę własną – samodzielne wykonywanie zadań przez słuchaczy na Google Classroom.
Nasz kolejny zjazd w grudniu:)

Skip to content