10 lat z Dobrą Edukacją!

Społeczność szkół realizujących Program Dobrej Edukacji, członkowie Stowarzyszenia, przedstawiciele organizacji współpracujących, nasi przyjaciele i sprzymierzeńcy – wszyscy, których łączy Dobra Edukacja, spotkali się na jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Dobra Edukacja!

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Wspominanie naszych dróg do Dobrej Edukacji wspierała książka Katarzyny Hall wydana przez wydawnictwo Stentor “Szkoła przyszłości”. Jakich zmian potrzebuje polska edukacja”, którą na wstępie spotkania uhonorowaliśmy tych, którzy w naszym Stowarzyszeniu pracują od pierwszych lat jego istnienia.

Cieszyliśmy, że jest nas tak dużo – szkół dla których bliskie są nasze standardy pracy, współpraca, wymiana doświadczeń, uczenie się od siebie nawzajem.
Każda ze szkół przeszła drogę od pomysłu na nową szkołę do realizacji, przezwyciężała formalne trudności, jednoczyła wokół siebie pasjonatów. I każda odniosła sukces!

A OTO MY!

Akademia Dobrej Edukacji  im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie istnieje od 2013 roku. Przez pierwsze lata warszawska Akademia to była tylko szkoła podstawowa, następnie zespół szkoły podstawowej i gimnazjum, a obecnie szkoły podstawowej i liceum. Akademią obecnie kieruje Justyna Huszał.

Akademia Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku także istnieje od 2013 r. Gdańska Akademia na początku była zespołem gimnazjum i liceum, następnie poszerzyła się o szkołę podstawową. Obecnie jest zespołem szkoły podstawowej, liceum i technikum. Dyrektorką Akademii jest Maria Dagiel-Petit.

Akademia Dobrej Edukacji im. Czesława Niemena w Jarocinie istnieje od 2015 r. Jej dyrektorem od początku jest Karolina Maćkowiak. Przez pierwsze lata Akademia w Jarocinie to była tylko szkoła podstawowa, następnie zespół szkoły podstawowej i gimnazjum, a obecnie jest to zespół szkoły podstawowej i liceum.

Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonnie rozpoczęła swoje funkcjonowanie  1 września 2016 r. jako zespół przedszkola i szkoły podstawowej. Akademia powstała na bazie Punktu Przedszkolnego Akademia Dobrej Edukacji, który działał od 1 września 2015 r. przez rok  w Legionowie. Dyrektorką tej ADE jest Anna Nogaj.

Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim istnieje od 2018 r. Jest to szkoła podstawowa, która planuje poszerzenie się o liceum i pracę za kilka lat w nowej, większej siedzibie. Dyrektorką szkoły jest Justyna Januszewska.

Szkoły prowadzone przez inne podmioty także mogą przystąpić do sieci współpracy koordynowanych przez Instytut. W roku 2018 zaczęły działać dwie pierwsze szkoły realizujące Program Dobrej Edukacji i prowadzone przez inne podmioty niż nasze Stowarzyszenie: Leśna Szkoła Puszczyk w Białymstoku, prowadzona przez Fundację trzy czte ry! i Euroszkoła w Koszalinie, prowadzona przez Fundację Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne. 

Od dwóch lat prowadzimy działanie Nagradzamy inicjatywy!, które polega na wyłanianiu i bezpłatnym wspieraniu przez kilka miesięcy grup inicjatywnych zainteresowanych naszą Dobrą Edukacją. Kilka podmiotów obecnie uzyskało już wpis do rejestru i przygotowuje się do uruchomienia kolejnych szkół Dobrej Edukacji.
Podczas konferencji byli z nami przedstawiciele Szkoły na Wyspie w Poznaniu, prowadzonej przez Centrum Przyjaznej Edukacji, Leśnej Szkoły Podstawowej w Kielcach prowadzonej przez Fundację Przystań w Naturze oraz Szkoły Podstawowej ROiSA – Rozwój i Samodzielność w Wyszkowie, prowadzonej przez Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi.
Trzymamy kciuki!

PRACE PROGRAMOWE

W czasie naszych dwóch dni spotkań mieliśmy tez okazję spotkać się na warsztatach i porozmawiać o tym, co można wykorzystać w organizowaniu Dobrej Edukacji. Nasze warsztaty poprowadzili goście specjalni konferencji.
Relacje oparte na empatii. Sztuka empatycznego słuchania – dr Beata Owczarska, założycielka SDE, członkini pierwszego zarządu.
Edukacja wyzwolenia. Co decyduje o zaangażowaniu nauczycieli i uczniów w procesie działania na rzecz własnego rozwoju? – Jarosław Kordziński, założyciel SDE, członek pierwszego zarządu.
Edukacja w (naszej) naturze. Korzyści z nauki w terenie – Agnieszka Kudraszow, prezeska Fundacji trzy czte ry!
Nowe trendy edukacji inkluzyjnej. Jak wykorzystać elementy sztuki i kreatywność do budowania lepszych relacji w zróżnicowanej grupie uczniów – dr Adam Jagiełło-Rusiłowski, członek pierwszego zespołu pracującego na wiosnę 2013 roku nad koncepcją Dobrej Edukacji.
A może by tak iść na spacer? Jak w przestrzeni pozaszkolnej wzmacniać umiejętność samoregulacji – Dorota Kulesza-Tałan, wykładowczyni już sześciu edycji studiów podyplomowych z edukacji spersonalizowanej.

Przygotowaliśmy się też do pracy w trakcie roku szkolnego w naszych blokach przedmiotowych. Wnioski i plany pracy grup blokowych znajdują się na blokowych Classroom lub na blokowym Forum. Koordynatorzy grup blokowych mieli okazję spotkać się ze swoimi grupami i zainicjować działania na kolejny rok szkolny!
Przedstawiamy bloki programowe i ich koordynatorów:
TWÓRCZY! Uczestnictwo w kulturze. Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy. Koordynator – Karolina Wiekiera ADE Jabłonna
LOGICZNI! Logiczne myślenie i działanie. Znajdujemy rozwiązania w sytuacjach problemowych. Koordynator – Angelika Hubczuk ADE Gdańsk
OTWARCI! Porozumiewanie się. Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność. Koordynator – Jolanta Michalak ADE Jarocin
KRYTYCZNI! Stawianie pytań w trakcie poznawania świata. Myślimy krytycznie. Koordynator – Łukasz Szkwarek ADE Gdańsk
ROZUMNI! Rozumowanie w naukach przyrodniczych. Prowadzimy obserwacje i doświadczenia. Koordynator – Marta Ściborska ADE Gdańsk
AKTYWNI! Dbałość o siebie i swoje zdrowie. Jesteśmy aktywni. Koordynator -Weronika Hibner ADE Jarocin
DOBRZY – MENTORZY! Samodzielność, współpraca, odpowiedzialność. Koordynator – Łukasz Kuryło ADE Jabłonna
DOBRZY – FUNDAMENT! Jesteśmy uważni i wrażliwi na potrzeby innych. Koordynator – Marika Andrzejczak ADE Jarocin

A POZA TYM

Znaleźliśmy czas, żeby rozmawiać, śmiać się, tańczyć i śpiewać razem z zaproszonym na jubileusz zespołem Pablopavo i Ludziki, chodzić po lesie i cieszyć się z tego, ze jesteśmy razem!

CO DALEJ?

Już pracujemy w szkołach, przygotowujemy nowy rok i planujemy też naszą całoroczną współpracę. To będzie kolejny dobry rok:)

Skip to content