Studia Doradztwa i Zarządzania na półmetku

Za nami trzeci, a zarazem pierwszy w drugim semestrze, zjazd studiów podyplomowych Doradztwa zawodowego z mentoringiem spersonalizowanym oraz Zarządzania oświatą z edukacją spersonalizowaną. Studia realizujemy internetowo, ale przepełnione są aktywnościami słuchaczy powalającymi im pracować warsztatowo, dyskutować w różnorodnych grupach i nawiązywać relacje.


Słuchacze Doradztwa zawodowego z mentoringiem spersonalizowanym, podczas październikowego spotkania słuchacze poznali metodykę doradczej pracy grupowej i indywidualnej. Pogłębili znajomość wybranych narzędzi i w sposób praktyczny wykorzystali poznane strategie doradcze w działaniu. Proponowane ćwiczenia i zadania nakierowane były na szczególną uważność mentorską z wykorzystaniem wcześniej omawianych umiejętności psychologicznych tak ważnych w pracy doradcy zawodowego.

Słuchacze Zarządzania oświatą z edukacją spersonalizowaną rozpoczęli sobotę nader adekwatnie – zajęciami z wdrażania zmiany. Wraz z Jarosławem Kordzińskim zastanawiali się jakie są Kluczowe aspekty planowania (żeby nie tracić czasu i skutecznie pracować). Temat strategicznego zarządzania zmianą kontynuowali z Dorotą Kuleszą-Tałan i od sesji na podstawie Senge o organizacjach uczących się, poprzez model Kottera, przeszli do własnych doświadczeń (a w zmianie w oświacie doświadczenie mamy duże:)
Niedzielę słuchacze spędzili z Anną Nogaj i tematem dotyczącym wspierania uczniów. Przyjrzeli się m.in. historii polskiej edukacji w kontekście kulturowej transmisji wartości, ale i stereotypów które wciąż są powielane, zastanowili czym jest dla nich szkoła, spróbowali odpowiedzieć na trudne pytanie Czy jest jedyna słuszna metoda czy podejście do edukacji tu i teraz z naszymi zasobami i wartościami?

Nasze zajęcia przebiegały z dużym zaangażowaniem słuchaczy w pracę grupową, pracę w grupach i parach, a wszystko z wykorzystaniem nowoczesnych metod do pracy online!

Teraz przed słuchaczami studiów praca własna z materiałami i literaturą – aż do kolejnego zjazdu w listopadzie.

Skip to content