Prace programowe’2024

Co roku znajdujemy czas, żeby w gronie kadry kierowniczej i przedstawicieli bloków przedmiotowych wszystkich szkół Dobrej Edukacji rozmawiać o wspólnym rozwoju. Omawiamy miniony rok, nasze sukcesy, radości i pojawiające się wyzwania. Planujemy kolejne aktywności, zastanawiamy się nad tym, co dla nas ważne. Odwołujemy się do wartości, które nas łączą.
W tym roku szczególnie mocno zastanawialiśmy się także nad Programem Dobrej Edukacji, który realizujemy w naszych szkołach. Zmiana podstawy programowej, ale i własne refleksje wskazały nam konieczność zmodyfikowania naszego dokumentu.

To będzie zadanie na wakacje, a tymczasem przypomnijmy jak pracowaliśmy w Czasie Dobrej Edukacji – CZADE’2024!

Modernizujemy Program Dobrej Edukacji

Rokrocznie przyglądamy się naszemu programowi nauczania, który jest wspólnie opracowywanym dokumentem pozwalającym nam dobrze organizować proces edukacji – planować zajęcia, przekazywać uczniom wymagania, formułować informację zwrotną dotyczącą osiągania celów, wspomagać uczniów w edukacji domowej i wreszcie (na koniec roku) oceniać.
Ten rok przyniósł nam dodatkowe wyzwania w postaci zmienionej podstawy programowej, do której odnosi się stworzony przez nas program.
Katarzyna Hall wprowadziła nas w kontekst zmian, a potem – już w blokach przedmiotowych, rozmawialiśmy o programach nauczania poszczególnych przedmiotów. Wybraliśmy redaktorów odpowiedzialnych za spisanie wspólnych wniosków i opracowanie ich. To nasze najważniejsze zadanie na wakacje!

Wspólnie się uczymy

Zawsze wykorzystujemy czas prac programowych na wspólną naukę. Przede wszystkim wzmacniamy swoje kompetencje, ale także, ponieważ uczymy się grupach nauczycieli z różnych szkół, dowiadujemy się o ciekawych rozwiązaniach, nowych pomysłach, no i wzmacniamy relacje między sobą. W tym roku zorganizowaliśmy kilka warsztatów na ważne dla naszej pracy tematy:

  • Fakty i mity w edukacji, czyli jak uczyć – wykorzystanie badań w praktyce szkolnej. Prowadząca Marzena Siejewicz
  • Praca z uczniem w spektrum autyzmu. Prowadząca Karolina Dyrda
  • Jak “oswoić” rodziców sprawiających nam trudności i nawiązać z nimi współpracę. Prowadzący Stanisław Bobula
  • Jak odnaleźć więcej sensu i motywacji do działania i zarażać tym uczniów? Prowadzący Piotr Kalisz

Planujemy współpracę nauczycieli na kolejny rok szkolny

Zasadą szkół Dobrej Edukacji jest uczestniczenie nauczycieli w sieciach współpracy. Udzielanie wsparcia i organizowanie współpracy kadry w przyszłym roku będziemy prowadzić odrębnie w szkołach podstawowych i średnich. Będziemy pracować w blokach przedmiotowych, którym szefują Moderatorzy.
Na rok szkolny 2024/2025 będą to:

Grupa współpracyModeratorzy i moderatorki
działania w LT
Moderatorzy i moderatorki
działania w SP
DOBRZY-FUNDAMENT Katarzyna Morawska ADE Jabłonna
Kaja Kiełbowska ADE Jarocin
DOBRZY-MENTORZY + AKTYWNIMarta Nowakowska ADE Jarocin
Małgorzata Gościmińska ADE Gdańsk
Łukasz Kuryło ADE Jabłonna
Weronika Hibner ADE Jarocin
TWÓRCZY + OTWARCIPaulina Iwańska ADE Gdańsk
Martyna Zgolińska ADE Jarocin
Dagmara Widanow-Murawska Puszczyk
Anna Adamus ADE Jabłonna
KRYTYCZNI + ROZUMNI + LOGICZNIBartosz Bylica ADE Pruszcz
Angelika Hubczuk ADE Gdańsk
Alina Pleszkun ADE Pruszcz
Lidia Górka ADE Jabłonna

Rozmawiamy o przyszłości

Nieodłączne podczas naszej konferencji są dyskusje, rozmowy i pogaduszki. Dyskutujemy o koncepcji pracy naszych szkół, o tym jak realizujemy standardy Dobrej Edukacji, o tym jakie przyjęte rozwiązania dają najlepsze efekty.
Rozmawiamy o swoich problemach i radościach, o tym w jaki sposób możemy sobie nawzajem pomóc, wymieniamy się swoimi pomysłami, rozwiązaniami i doświadczeniami.
No i równie (a może nawet bardziej) ważne – pogaduszki. O wszystkim. O tym, jak nam minął rok szkolny, o Janku z trzeciej klasy, o czerwcowym zawrocie głowy i planowanym urlopie. Czujemy się w tych pogaduszkach bardzo dobrze!

Dyskusje

Rozmowy


I pogaduszki:)

Dobrze się razem bawimy!

Zawsze jesteśmy w dobrych relacjach, ale znajdujemy też czas na większą na nie uważność. Nasze wieczorne spotkania to dużo radości i śmiechu. W tym roku jednym z elementów wieczoru był czas na przedstawienie się ekip szkół Dobrej Edukacji. Nie było to łatwe zadnie, bowiem ekipy szkół średnich zostały poproszone o niekonwencjonalną formę, a ekipom podstawowych podnieśliśmy poprzeczkę, nakazując użyć w wyśpiewanej, bądź wyrecytowanej wizytówce słowa “skarpetka”.
A poza tym – jak zwykle. Dużo dobrych emocji, ciepła i poczucia, ze jesteśmy w dobrym miejscu.

A kto z nami był w tym roku?

Skip to content