Kolejnych dwudziestu pięciu pasjonatów studiuje edukację spersonalizowaną

Dobiega końca pierwszy semestr V edycji studiów podyplomowych “Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną”. Spotkaliśmy się w nim z nową grupą dwudziestu pięciu edukacyjnych pasjonatów.

Każdy z naszych zjazdów można podzielić na 3 części:

  • Zawsze obecny jest “wykład inspirujący”- zapraszamy wyjątkowych gości, którzy wpasowując się w tematykę studiów pokazują nowe horyzonty i otwierają nas na zmianę.
  • Blok dotyczący zarządzania – przepisy, procedury, prawne możliwości – omawiamy je pod kątem szans, a nie zagrożeń.
  • Blok personalizacji – pokazujemy możliwe innowacje, praktyczne rozwiązania już stosowane, dyskutujemy nad alternatywami.

Pierwszy zjazd zaczęliśmy rozmową o przywództwie w edukacji z  profesorem Grzegorzem Mazurkiewiczem – W KIERUNKU NOWEGO MITU:

📌 Sprawne (refleksyjne i uczące się) organizacje nie potrzebują odgórnych zasad i ścisłej kontroli.

📌 Partycypacja w procesie podejmowania decyzji i dystrybucja władzy – różnorodność jako źródło siły organizacji. Podziel się władzą!

📌 Współpraca, a nie rywalizacja, budujmy relacje poziome a nie pionowe struktury.

📌 Kreatywność i refleksja nad tym jak pracujemy jest źródłem inspiracji i danych – wypracowujmy rozwiązania, nie korzystajmy z gotowych.

📌 „Przywódcy” pracują w organizacji, ale są osadzeni w kontekście lokalnym i globalnym – konieczna szeroka perspektywa strategii i konkretne rozwiązania.

📌 Celem przywództwa jest budowa kultury organizacyjnej skupionej na realizacji wizji i opartej na szacunku dla wszystkich pracowników i partnerów organizacji.

Ten temat jest dla nas ważny – polskie szkoły potrzebują dobrych przywódców edukacyjnych.

Podczas kolejnego wykładu inspirującego spotkaliśmy się z Aleksandrem Pawlickim, z którym rozmawialiśmy o kulturze błędów.

Podczas każdego z dwóch  zjazdów studiów w tym semestrze zrobiliśmy przebieżkę po systemie prawnym oświaty. Wiedza na temat przepisów prawa jest ważna – czyni nas silniejszymi w działaniu. Za nami jest spotkanie na temat ogólnych przepisów w oświacie oraz przepisów związanych z kształceniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (bardzo ważne w personalizacji edukacji!).


Dodatkowo  dwa nasze zjazdy wypełniły warsztaty na temat możliwych, innowacyjnych sposobów działania szkół, Analizowaliśmy również przykłady dobrych praktyk.

Takimi refleksjami skończyliśmy pierwszy zjazd naszych studiów. Zanotowaliśmy bardzo dużo pozytywnej energii i towarzyszyła nam ona także podczas kolejnego spotkania.

W czerwcu kończymy pierwszy semestr. Zostały nam już tylko zadania realizowane w trybie online – w Google Classroom. Czytamy wskazane pozycje, dzielimy się refleksją na ich temat, przedstawiamy własne pomysły na ciekawe rozwiązanie pomagające dzieciom się uczyć.

Skip to content