STUDIA – ruszyliśmy!

Za nami pierwszy zjazd szóstej edycji studiów Zarządzania oświatą z edukacją spersonalizowaną i wyjątkowy, bo pierwszy, zjazd pierwszej edycji nowych studiów Doradztwa zawodowego z mentoringiem spersonalizowanym!

Trzydzieścioro pasjonatów Dobrej Edukacji spotkało się na zajęciach, żeby rozmawiać o tym, co jest dla nich ważne w pracy z uczniami. Przez najbliższy rok będziemy wspólnie zastanawiać się, co warto zmienić w naszych szkołach, co warto zmienić w naszym modelu pracy, w nas samych i w jaki sposób najlepiej pomagać naszym uczniom w rozwoju.

Pierwszy zjazd, to m.in. poznawanie się, integracja, ustalanie wspólnych celów – dzięki temu będzie nam się dobrze pracowało przez cały rok.

Pracując podczas pierwszego zjazdu wykorzystywaliśmy Google Meet, który poza możliwością wysłuchania interesujących wykładów umożliwił nam pracę w grupach – warsztatową. Mimo, ze nasze studia są online staramy się w nich organizować wszystkie możliwe stacjonarnie aktywności i to nam się udaje!

Na studiach Doradztwa zawodowego z mentoringiem spersonalizowanym omówiliśmy systemy poradnictwa zawodowego, organizację i ewaluację działań doradczych oraz podstawy teoretyczne poradnictwa zawodowego i zatrudniania z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozpoczęliśmy od podstaw 🙂


Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną rozpoczęliśmy tradycyjnie od przywództwa edukacyjnego.
Zastanawialiśmy się wspólnie, jak warto nad sobą pracować, by przywództwo edukacyjne zaistniało w miejscach, w których pracujemy. Profesor Mazurkiewicz przypomniał nam, że “Najważniejsze w procesie dojrzewania do roli przywódcy edukacyjnego są refleksja i dochodzenie do samowiedzy na temat własnych możliwości, przekonań, postaw i indywidualnych teorii na temat świata, ludzi czy szkoły. Nie można przewodzić innym, nie rozumiejąc w pełni mechanizmów własnych działań, nie rozumiejąc przyczyn własnych zachowań.” Temat przywództwa kontynuowała podczas swoich zajęć Dorota Kulesza- Tałan.
Podczas zjazdu omówiliśmy także przepisy prawa i co ważniejsze, jak je wykorzystać, by w szkołach były możliwe innowacyjne rozwiązania służące naszym uczniom.

Teraz przed nami praca na Google Classroom. Literatura do przeczytania, prace własne, analizy i dyskusje.
Do następnego spotkania!


Skip to content