Tworzymy nowy format szkoły

W Instytucie Dobrej Edukacji pracujemy obecnie nad nowym formatem szkoły średniej, który nazwaliśmy Liceum Praktycznym. Liceum Praktyczne będzie częścią Instytutu Dobrej Edukacji. Celem jest wypracowanie nowego formatu szkoły, dostosowanej do potrzeb wielu uczniów nie odnajdujących się w możliwościach, które dziś zapewnia po szkole podstawowej system edukacji. 

Niewybieranie wielu zawodów przez młodzież wynika przede wszystkim z braku wiedzy o ich istnieniu. Chcemy, aby absolwent Liceum Praktycznego umiał zarządzać swoją karierą i sprawnie poruszał się po rynku pracy, był do uczestnictwa w nim naprawdę dobrze przygotowany. Dla każdego ucznia, w pierwszym roku z nim pracy, zostanie opracowana jego ścieżka praktyczna, dostosowująca wymagania programowe zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia praktycznego. Uczeń będzie poznawać wybraną ścieżkę praktyczną w szkole i poza szkołą – w środowisku pracy.  

Liceum Praktyczne w Gdańsku to czteroletnia szkoła średnia. w której prowadzona będzie edukacja budująca przydatną wiedzę i praktyczne umiejętności. Większość obowiązkowych przedmiotów będzie realizowana blokowo lub projektowo, zgodnie z naszym sprawdzonym Programem Dobrej Edukacji i z dostosowaniem wymagań programowych do wybranych przez uczniów wątków praktycznych. 

Jest to propozycja, która daje czas na dojrzewanie do znalezienia swojej drogi zawodowej. W wielu miejscach pracy liczą się przede wszystkim praktyczne umiejętności, zebrane doświadczenia. Nie dla wszystkich jest dobre tradycyjnie zorganizowane liceum, nastawione głównie na efektywne przygotowanie do matury lub wczesna decyzja o wyborze ścieżki zawodowej – uzyskaniu konkretnych kwalifikacji w szkole branżowej czy technikum. Nie znaczy to, że te dwie ścieżki są złe, ale nie są dobre dla wszystkich. Liceum Praktyczne ma dać uczniom czas na spokojny start w dorosłość. 

Zapisy do Liceum Praktycznego już trwają – więcej informacji.

Skip to content