Przygotowania nowego roku szkolnego

Druga połowa sierpnia w naszym Instytucie i szkołach Dobrej Edukacji, to czas przygotowań do kolejnego roku szkolnego.
W tym roku zaczęliśmy od szkolenia z Dialogu Motywacyjnego prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego. Już ponad 100 osób z kadry szkół wspieranych przez IDE przeszło szkolenie bazowe, część nauczycielek i nauczycieli uczestniczyło także w teście kwalifikacyjnym i uzyskało tytuł Praktyka Dialogu Motywującego PTDM. Niektórzy przeszli także szkolenie zaawansowane. To metoda pracy, która bardzo pomaga nam w budowaniu relacji między wszystkimi ludźmi dobrej edukacji – nauczycielami, uczniami i rodzicami. Warto wysłuchać wystąpienia Katarzyna Hall o tym, jak dialog motywacyjny funkcjonuje w naszych szkołach:


Kolejne dni to spotkania w grupach roboczych omawiających poszczególne oraz z całością zespołu Dobrej Edukacji, który liczy już ponad 250 osób!


Kadra kierownicza naszych szkół dyskutowała o planowanych do wdrożenia zmianach statutowych i zmianach w programie Dobrej Edukacji, które wynikają z nowych przepisów prawa oraz z naszych wewnętrznych potrzeb. Omówiliśmy ważne terminy w harmonogramie pracy oraz na dłużej zatrzymaliśmy się na nowościach prawnych dotyczących m.in. rozwoju kompetencji cyfrowych (laptopy dla uczniów i bony nauczycieli), nagrody specjalnej dla nauczycieli, ewidencji „Sportowe talenty” i awansu zawodowego nauczycieli.
Wspólnie też przedyskutowaliśmy główne założenia naszej współpracy i ofertę Instytutu dla szkół na kolejny rok szkolny.


Podczas naszych prac programowych spotkaliśmy się także w gronie moderatorów grup roboczych, podczas którego omówiliśmy sposoby współpracy w blokach przedmiotowych (DOBRZY-FUNDAMENT, DOBRZY-MENTORZY + AKTYWNI, TWÓRCZY + OTWARCI, LOGICZNI + ROZUMNI + KRYTYCZNI), terminy planowanych spotkań oraz ich główne tematy.

Ważnymi były także spotkania szkolnych łączników w sprawie Forum, stworzonego dla całego zespołu Dobrej Edukacji, na którym przekazujemy najważniejsze informacje bieżące, wymieniamy się doświadczeniami, radzimy sobie nawzajem, jak postępować w codziennej pracy, analizujemy przepisy prawa i dyskutujemy o tym, jak je wdrażać.

Spotkanie koordynatorów punktów PPP IDE służyło zaplanowaniu współpracy w roku szkolnym 2023/24.

Podczas konferencji czerwcowej nauczyciele i nauczycielki DE wypełniając ankietę, wybrali zagadnienia do pogłębionej pracy w nowym roku szkolnym, do prowadzenia spotkań na ich temat zaprosiliśmy naszą kadrę szkolną, która ma już bogate doświadczenia i chce dzielić się swoimi przykładami praktyk z innymi. Tematy, którymi zajmiemy się w taki szczególny sposób to Integracja treści międzyprzedmiotowych, Praca w szkołach leśnych i Praca projektowa. Spotkanie moderatorów poszczególnych tematów służyło omówieniu planowanych szkoleń.

Momentem prac programowych, na który wszyscy najmocniej czekamy jest spotkanie całego zespołu Dobrej Edukacji.
Dobrze się zobaczyć po wakacjach i poczuć (mimo tego, że online:) dobrą energię ludzi i miejsc.
To nam wszystkim daje radość działania!
Podczas spotkania Katarzyna Hall omówiła najbardziej istotne kwestie dotyczące organizacji pracy naszych szkół, wprowadziła w zmiany programowe oraz przedstawiła ofertę IDE na kolejny rok szkolny.

Podczas spotkania całego zespołu mieliśmy przestrzeń na to, by omówić planowane szkolenia, zachęcić do uczestnictwa w nich całą kadrę, przedstawić wnioski ze spotkań w grupach roboczych, przedyskutować przedstawioną ofertę IDE oraz zarejestrować się na naszym Forum.

Spotkanie zespołu zakończyliśmy prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże nam lepiej się rozumieć i współpracować.


Prace programowe IDE zakończyły się, ale cały czas jesteśmy w kontakcie ze sobą. Opracowujemy dokumenty, pomagamy wdrożyć nowe rozwiązania prawne, przekazujemy najważniejsze informacje pomagające dobrze wystartować w nowy rok szkolny.
No i trzymamy kciuki za wszystkie nasze szkoły!

A co tam u nich słychać? Dziś jest tak😁


Skip to content