Jubileusz w Dobrej Edukacji

19 września społeczność Dobrej Edukacji uczestniczyła w wyjątkowym święcie – jubileuszu 10-lecia Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie i Gdańsku.
Tego dnia 10-lecie swojego istnienia obchodził też Instytut Dobrej Edukacji.
Dekadę temu grupa pasjonatów i wizjonerów postanowiła tworzyć szkoły inne niż wszystkie. Szkoły, w której rozwój psychiczny i emocjonalny są równie ważne jak edukacja. Postanowili oni ustanowić nowe standardy i wytyczyć ścieżkę dla ludzi, oczekujących od szkoły czegoś więcej; którzy pragną, aby dzieci rozwijały się na miarę swoich możliwości i czuły się w niej bezpieczne.

Wystąpienia gości

Gośćmi konferencji, którą zorganizowały obie Akademie we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, byli m.in. Prezes Stowarzyszenia Dobra Edukacja, Pani Katarzyna Hall, zastępczyni Dyrektora Wydziału Edukacji Miasta Gdańska, Pani Renata Topór, Dziekan Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, profesor Marek Bednarczyk, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, profesor doktor habilitowany Michał Harciark wraz z Prodziekanem ds. kształcenia, doktorem Pawłem Śpicą.
Na konferencję przybyli także przyjaciele z Dobrej Edukacji – kadra kierownicza pozostałych szkół z naszej sieci, nauczyciele, uczniowie, absolwenci i rodzice.

Konferencja nie tylko dostarczyła inspiracji, ale także otworzyła przestrzeń do cennej wymiany myśli. Prelegenci, których wystąpienia będziemy długo pamiętać, to:

– Katarzyna Hall, prezeska Stowarzyszenia Dobra Edukacja i i dyrektorka Instytutu Dobrej Edukacji;
– dr Anna Florek, pierwsza dyrektorka ADE w Gdańsku, współtwórczyni Programu Dobrej Edukacji w 2013 roku;
– dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG, współorganizatorka wydarzenia, dyrektorka Instytutu Pedagogiki UG;  
– dr Adam Jagiełło-Rusiłowski z Instytutu Pedagogiki UG, współtwórca Programu Dobrej Edukacji w 2013 roku;
– dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, wykładowca na studiach podyplomowych z zarządzania oświatą z edukacją spersonalizowaną współorganizowanych przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych i Instytut Dobrej Edukacji;
– prof. dr hab. Aneta Lewińska z Instytutu Filologii Polskiej UG, współtwórczyni Programu Dobrej Edukacji w 2013 roku.

Eksperci podzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Ich wystąpienia były nie tylko źródłem informacji, ale także inspiracją dla wszystkich obecnych.

Wspomnienia Katarzyny Hall

Katarzyna Hall przypomniała początki Dobrej Edukacji i pokazała nam wszystkim przestrzeń do rozwoju:

Od 2013 roku tworzę Akademie Dobrej Edukacji i Program Dobrej Edukacji, bo wyraźnie widzę, jak bardzo potrzebujemy nowych standardów w edukacji, kolejnej odsłony w podejściu do szkoły. Mała organizacja i kameralne szkoły dają na to szansę. Dużo sprawniej i szybciej można osiągać ważne dla uczniów cele. Współpracując z nauczycielami i rodzicami można stosunkowo łatwo uzgodnić wspólne priorytety, planować pracę, wprowadzać modyfikacje, gdy widoczna jest taka potrzeba. Przede wszystkim cały czas można widzieć konkretnego ucznia i jego potrzeby na pierwszym planie.
Wspólnie przygotowaliśmy na wiosnę 2013 roku programy na wszystkie etapy edukacyjne. Aby wdrożyć wypracowaną koncepcję, założyliśmy szkoły, które rozpoczęły działalność we wrześniu 2013 roku. Nazwaliśmy je Akademiami Dobrej Edukacji.
Nasze Akademie zaczęły pracę z ponadstandardowym zaangażowaniem, metodami umożliwiającymi kroczenie przez każdego ucznia jego własną drogą edukacyjnego rozwoju. W tym samym roku z chęci dzielenia się wypracowanym Programem Dobrej Edukacji powstał Instytut Dobrej Edukacji.
Sukcesy szkół to zawsze będą przede wszystkim sukcesy ich zespołów liderskich. Może okazać się pomocne, ułatwiające start i codzienne zmagania, skorzystanie z różnych spotkań i szkoleń, z pewnych „gotowców” programowych czy organizacyjnych, jak choćby nasz Program Dobrej Edukacji. Jednak niczego nie gwarantuje. Uczeń, rodzic i nauczyciel zaufa przedsięwzięciu, jeśli zaufa lokalnym twórcom i liderom przedsięwzięcia, zbuduje z nimi dobre relacje, uwierzy w ich potencjał. Nasze – Instytutu Dobrej Edukacji – zaproszenie do współpracy jest otwarte, ale zawsze będzie to zaproszenie do współtworzenia. Tworząc Program Dobrej Edukacji cały czas jesteśmy w drodze. Zawsze będzie to dzieło niedokończone, czekające na uwagi, pomysły, poprawki, kolejnych jego realizatorów.


Dyskusja panelowa

Bardzo ciekawym wydarzeniem konferencji była panelowa dyskusja, której temat „Dobra szkoła – czyli jaka?”, poruszył wszystkich obecnych i także stanowił fantastyczną okazję do powspominania historii Akademii. Uczestnicy spotkania, którzy włączyli się w dyskusję dzielili się refleksjami na temat dobrej edukacji ze swojej perspektywy.

Maria i Justyna – nasze liderki

Święto Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie i Gdańsku, to także dobry moment na wspomnienia początków szkół oraz rozmowy o ich rozwoju. Zaprosiły nas do niej Maria Dagiel-Petit, dyrektorka ADE w Gdańsku i Justyna Huszał, dyrektorka ADE w Warszawie:

Od samego początku na pierwszym miejscu stawialiśmy ucznia, jego potrzeby i możliwości. Planując swoją pracę i pracując z uczniami to do nich dostosowywaliśmy i nadal dostosowujemy metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne. Chcemy to robić nadal, każdego dnia.
Nie zależy nam na rankingach (nasi maturzyści dostają się na wymarzone studia, bez zbędnej presji). Wszystko to dzięki pracy ludzi, dla których uczenie jest pasją i którzy tą pasją potrafią zarazić uczniów i uczennice.
Nasza misja, zakorzeniona od pierwszych dni istnienia szkoły, opiera się na harmonijnym połączeniu dobrostanu ucznia z jego wszechstronnym rozwojem edukacyjnym. Ta idea, przekształcona w rzeczywistość, stanowi fundament naszej Akademii.
W nadchodzących latach pragniemy jeszcze głębiej pielęgnować tę koncepcję, tworząc atmosferę, w której każdy uczeń będzie mógł odnaleźć swoją pasję, rozwijać zdolności i kompetencje, jednocześnie czując wsparcie i zrozumienie ze strony społeczności szkolnej.

Takie święto nie mogło się obyć bez podziękowań:)
Katarzyna Hall w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Dobra Edukacja podziękowała zespołom Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie i Gdańsku oraz zespołowi Instytutu Dobrej Edukacji za 10 lat pracy:

Razem w Dobrej Edukacji

No i oczywiście takie święto nie byłoby świętem, bez możliwości spotkań przyjaciół, uścisków, rozmów kuluarowych – radości ze wspólnych osiągnięć!

Jak było?

Podsumowanie naszego spotkania w wypowiedziach Marii Dagiel-Petit i Marcina Rozmarynowskiego:
Skip to content