Comiesięczne spotkania

Raz w miesiącu spotyka się zdalnie kadra kierownicza szkół realizujących Dobrą Edukację. Wspieramy się nawzajem w zadaniach, wyzwaniach i problemach bieżących, ale też omawiamy różne ważne dla nas zagadnienia. Ostatnio rozmawialiśmy o rekrutacji na kolejny rok, analizując liczby uczniów w poszczególnych szkołach.

Skip to content